Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof PL
Dyscypliny:pedagogika
Specjalności:

pedagogika szkolna

dydaktyka

telefon: 
kontakt:m.sniadkowski@pollub.plw sprawach ważnych telefon: (+48) 502365560
konsultacje w semestrze letnim:

Czwartek godz. 11.00-14.00

Publikacje

Praktyki

Zaliczenia