Dr hab. Mariusz Śniadkowski - zaliczenia

Wyniki z dydaktyki techniki I termin (31.01.2019)

84519 – 3

86908 – 2

86911 – 3-

86913 - 3

86915 – 3+

86916 – 4+

86917 – 4+

86919 – 3+

86921 – 3=

86922 – 3+

86923 – 2+

86924 – 3

86999 – 2

87000 – 5-

87002 – 2

87369 – 3+

Wyniki z dnia 07.02.2019 II termin

84405 - 3

86908 - 3

86920 - 3+

86923 - 2+

86999 - 3+

87002 - 3+