Dr hab. Mariusz Śniadkowski - zaliczenia

Osoby, które zaliczyły dydaktykę techniki:

85557- 3

82920 – 3+

81878 – 3-

81910 – 4-

81881 – 4

81896 – 3

81894 – 3-

82258 – 3-

81905 – 3+

90239 - 4

Osoby z PSP, które zaliczyły dydaktykę:

8106

8110

8102

8098

Pozostałe osoby zapraszam na poprawę w czasie konsultacji  :)