Konferencja Jubileuszowa WPT

SESJA III. NAJNOWSZE IDEE W NAUKACH SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

12:00 – 14:00 Sesja wystąpień  Przewodniczący sesji: dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof.PL      12.00 – 12.10   Rozpoczęcie Sesji                               dr hab. inż.   Dorota Wójcicka – Migasiuk,  Prof. PL, Dziekan...

Więcej o "SESJA III. NAJNOWSZE IDEE W NAUKACH..."

Sesja MATEMATYCZNE MISCELLANEA

Przewodniczący honorowy sesji –  prof. dr hab. Witold Rzymowski  Prowadząca sesję –  dr hab. Anna Kuczmaszewska, prof. PL  Szczegółowy program sesji:   10:00 – 10:07 –powitanie gości i uczestników sesji  10:07 – 10:15 – uroczyste rozpoczęcie sesji (dr hab. inż. Dorota...

Więcej o "Sesja MATEMATYCZNE MISCELLANEA"

SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

16:00 – 17:00 Sesja wystąpień1. Monika Flis, Piotr Wernio „Wirtualna rzeczywistość w grach komputerowych w ujęciu dokładności symulacji i odzwierciedlenia świata realnego” (KN TeamWEB)2. Elżbieta Wośko „Matematyka a dźwięk” (KN Kwaterion)3., Łukasz Zgryza, Anna Raczyńska „Wykorzystanie narzędzi modelowania 3D oraz druku 3D”(KN ANIMGRAF)4. Sebastian Piłat...

Więcej o "SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH"

INNOWACJE W TECHNOLOGIACH WYTWARZANIA I TECHNOLOGIACH INFORMATYCZNYCH

DZIEŃ DRUGI – 17 MAJA 2018 Sesja INNOWACJE W TECHNOLOGIACH WYTWARZANIA  I TECHNOLOGIACH INFORMATYCZNYCHPrzewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik9.30 – 9.40 Uroczyste rozpoczęcie sesji dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL, Dziekan Wydziału Podstaw Techniki9.40 – 9.55 Struktura  i  własności  stopu  CuAl10Fe3Mn2 poddanego...

Więcej o " INNOWACJE W TECHNOLOGIACH..."

Konferencja Jubileuszowa 

z okazji 10-lecia Wydziału Podstaw Techniki

 16-17 maja 2018r.

Między ciągłością a zmianą.

 Innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego

Idea konferencji

        Życie społeczno-kulturowe, którego integralnym elementem są  instytucje nauki i techniki ma nieustannie do czynienia ze zmianami. Mają one różny charakter, mogą być powierzchowne albo głębokie, spokojne albo radykalne w swym tempie. Obecne przemiany w cywilizacji  ponowoczesnej mają charakter zmian gwałtownych i drastycznych. Powstają zatem pytania, czy owo niespokojne tempo przemian jest bezpieczne dla poszczególnych społeczeństw i całego świata? Jak inżynierowie i uczeni oraz pozostali przedstawiciele społeczeństw mają racjonalnie odnosić się do kulturowo-cywilizacyjnej przeszłości i zarazem otwierać się na nieznaną przyszłość. Czy mają się opierać w pewnym stopniu na przeszłości, czy raczej odwracać się od niej radykalnie plecami?

Zadajemy to pytanie przede wszystkim inżynierom, ale też matematykom, humanistom i przyrodnikom biorącym na siebie ciężar odpowiedzialności za nowe, innowacyjne badania naukowe i ich wdrażanie do życia codziennego społeczeństw ponowoczesnych.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

Dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL

Członkowie

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof.PL

Dr inż. Michał Charlak

Dr Izolda Gorgol

Dr Ewa Łazuka

Dr inż. Mirosław Malec

Dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak

Dr Janusz Szuster

Mgr inż. Agnieszka Geneja

Mgr inż. Anna Łyda

Mgr Monika Wrona

Mgr Marzena Zielińska    

Sekretarz: mgr inż. Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk

Honorowy Komitet Naukowy

Prof.  dr hab. inż. Piotr Kacejko

Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska

Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL

Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL

Prof. dr hab. Krystyna Chałas

Prof.  dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski

Prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik

Prof. dr hab. inż. Mychajło Paszeczko

Prof. dr hab. Witold Rzymowski

Prof. dr hab.  Roksolyana Shvay

Dr hab. Waldemar Cieślak, prof. PL

Dr hab. Jerzy Doroszewski, prof. PL

Dr hab. inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, prof. PL

Dr hab. Józef Waniurski , prof. PL

Komitet Naukowy

Przewodniczący

Dr hab. inż. Dorota Wójcika-Migasiuk, prof. PL

Członkowie 

Dr hab. Anna Kuczmaszewska, prof. PL

Dr hab. Halina Rarot, prof.PL

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof.PL

Dr inż. Michał Charlak

Dr Izolda Gorgol

Dr inż. Sebastian Gnapowski

Dr inż. Sylwester Korga

Dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak

Sekretarz konferencji: mgr inż. Magdalena Paśnikowska- Łukaszuk

Informacje organizacyjne:

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17.05.2018r. w Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, ul . Nadbystrzycka 38 w Lublinie.

Organizatorzy w ramach opłaty konferencyjnej zapewniają obiad i materiały konferencyjne. Opłata konferencyjna wynosi  250 zł  (w tym opłata za publikację). Przypominamy o konieczności dokonania wpłaty do 31.03.2018 roku na konto:

KONTO BANKOWE. Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin. Bank PEKAO S.A. O Lublin, Nr 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364 z dopiskiem Konf. WPT .

Zgłoszenia: wpt.sekretariat@pollub.pl; tel. (81) 53-84-673

Kontakt w sprawie publikacji: 
h.rarot@pollub.pl, i.gorgol@pollub.pl, j.szulzyk-cieplak@pollub.pl

PATRONI HONOROWI

Patroni medialni:

Sponsorzy: