Program konferencji

Środa 16.05.2018

9:30    Uroczyste rozpoczęcie 

          (Aula) 

10:45  Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej 

          Prof. dr hab. inż. Klaudiusza Lenika:

          Inspiracje w inżynierii materiałowej i trybologii 

          (Aula)

14:15  Przerwa na lunch cateringowy

16:00  Sesja Studenckich Kół Naukowych 

          Młody Inżynier XXI wieku  

          (Sala Ox130) 

16:15  Wystawa: Inżynier z duszą humanisty 

          (Hol przy Auli) 

18:00  Uroczysta kolacja 

Czwartek 17.05.2018 

9:30 – 11:45 Sesja I  

Innowacje w technologiach wytwarzania 

i technologiach informatycznych

(Sala Ox130)

10:00 – 13:30 Sesja II

Matematyczne miscellanea

(Sala ox 16)

12:00 – 14:00 Sesja III 

Najnowsze idee w naukach społecznych i humanistycznych

(Sala Ox130)

* transczłowiek-transhumanizm-postczłowiek

* Wybrane aspekty socjologii ponowoczesności

* Nowe modele metod pedagogicznych w epoce cyfryzacji

* Estetyzacja różnych dziedzin życia

* Nowe odkrycia w psychologii społecznej

14:15 Przerwa na lunch cateringowy

16:00 Zakończenie konferencji

17:00 Kolacja Pracowników 

Sala Ox129 – pokój kawowy dostępny przez cały czas 

trwania konferencji