Kontakt

Dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak - Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Tel. (81) 538 44 90
E-mail: j.szulzyk-cieplak@pollub.pl

Dr Izolda Gorgol - Wiceprzewodnicząca WKJK

Tel. (81) 538 46 27
E-mail: i.gorgol@pollub.pl

Dr hab. Halina Rarot, prof. PL - Wiceprzewodnicząca WKJK

Tel. (81) 538 44 98
E-mail: h.rarot@pollub.pl