Ważne daty

Wydział Podstaw Techniki
zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
na kierunkach

studia stacjonarne

 • Edukacja techniczno-informatyczna - studia inżynierskie I stopnia
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie I stopnia
 • Matematyka - studia I stopnia (nowość od roku akademickiego 2016/2017 - studia inżynierskie I stopnia 
  o profilu praktycznym)
 • Matematyka - studia II stopnia (nowość od roku akademickiego 2017/2018 - studia magisterskie o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu MAGISTRA INŻYNIERA)

studia niestacjonarne

 • Edukacja techniczno-informatyczna - studia inżynierskie I stopnia
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie I stopnia
 • Matematyka - studia I stopnia (nowość od roku akademickiego 2016/2017 - studia inżynierskie I stopnia 
  o profilu praktycznym)
 • Matematyka - studia II stopnia (nowość od roku akademickiego 2017/2018 - studia magisterskie o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu MAGISTRA INŻYNIERA)

------------------------------------------------------------------


Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia (matematyka)
w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Obecnie prowadzimy rekrutację na studia I stopnia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, Inżynieria Bezpieczeństwa, Matematyka  i II stopnia na kierunku Matematyka

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów

 • studia stacjonarne  do 16.09. 2018 r. 

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 • studia stacjonarne - do 16.09.2018 r. 

3. Wprowadzenie do systemu wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

 • studia stacjonarne -  do 16.09.2018 r.  

4. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

 • studia stacjonarne - na bieżąco do 17.09. 2018 r. 

5. Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydaci, którzy posiadają w systemie ERK status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku studiów powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów. 

 • 27.07.2018 godz. 12:00-14:00 pokój nr 3
 • 04.09.2018 godz. 12:00-13:00 pokój nr 3
 • 11.09.2018 godz. 12:00-13:00  pokój nr 3
 • 18.09.2018 godz. 10:00-12:00  pokój nr 3
 • 20.09.2018 godz.10:00-12:00 pokój nr 3

Uwaga!!!

Kandydaci na studia, którzy są już zarejestrowani w systemie ERK oraz posiadają status zakwalifikowany do przyjęcia proszeni są o dostarczenie wymaganych dokumentów w wyżej wymienionym terminie.

------------------------------------------------------------------