Dissertations

Zdjęcie do dyplomu ukończenia studiów musi mieć wymiary 4,5 x 6,5 cm