Opłaty

W celu uczestnictwa w rekrutacji na studia oprócz złożenia stosownych dokumentów należy również wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Określa Zarządzenie Nr R-32/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 kwietnia 2020 r.

• na kierunek Architektura  - 150 zł

• na pozostałe kierunki studiów - 85 zł

Przed wpisem na studia, po zakwalifikowaniu się na kierunek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy dokonać również opłaty za legitymację studencką w wysokości 22 zł, na konto indywidualne wygenerowane przez ERK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne w Politechnice Lubelskiej na rok 2020/2021

Wykaz opłat znajduje się w załączniku Zarządzenia Nr R-17/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2020 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wysokość opłat za korzystanie z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej na rok 2019/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.