Profil absolwenta

Sylwetka absolwenta kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna:

  • Kształcenie w ramach interdyscyplinarnego techniczno-humanistycznego kierunku studiów pozwala na uzyskanie gruntownej wiedzy z dziedziny techniki oraz informatyki połączonej z kompleksowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce.
  • Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie głównie jako: nauczyciele przedmiotów technicznych oraz informatycznych
    w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz jednocześnie jako inżynierowie przygotowani do pracy twórczej
    i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz w nauce.


Sylwetka absolwenta kierunku Matematyka:

  • Studenci tego kierunku, poza wiedzą teoretyczną z zakresu różnych działów matematyki, uzyskają praktyczne umiejętności niezbędne do: analizy i opracowania  danych statystycznych, analizy zjawisk i procesów zachodzących w produkcji, usługach, ekonomii i finansach.
  • Absolwenci kierunku Matematyka będą posiadać umiejętności wykorzystania narzędzi matematycznych i komputerowych metod wspomagania pracy inżyniera w rozwiązywaniu problemów praktycznych z zakresu techniki, ekonomii, finansów i ubezpieczeń.
  • Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych jednostkach naukowo-badawczych, biznesie (np. marketing, badania sondażowe), przemyśle (np. kontrola jakości), instytucjach zajmujących się bankowością, ubezpieczeniami, badaniami opinii społecznej, przepływem i gromadzeniem danych, a także (po zdobyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych) jako nauczyciele matematyki.
  • Absolwenci kierunku Matematyka uzyskają umiejętność szybkiego uczenia się i przystosowania do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.