6 lutego 2017

Konferencja Naukowa TYGIEL 2017

W dniach 18-19 marca 2017 r. w Lublinie odbędzie się IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 ,,Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju’’.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i  studentów oraz umożliwienie im przedstawienia wyników działalności  naukowej uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów.

Organizatorzy mają nadzieję, że IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 stanie się inspiracją do wymiany wiedzy, podjęcia nowych wyzwań  badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz  podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego  oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Podczas konferencji istnieje możliwość prezentacji prac z następujących  obszarów wiedzy:

-        obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

-        obszar nauk przyrodniczych;

-        obszar nauk ścisłych;

-        obszar nauk technicznych;

-        obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;

-        obszar nauk humanistycznych;

-        obszar nauk społecznych;

-        obszar sztuki.

Aby uzyskać status uczestnika należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.konferencja-tygiel.pl.

Rejestracja trwa do 14 lutego 2017 roku