13 lipca 2017

Przedłużony termin rekrutacji - III tura


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje o przedłużeniu rekrutacji i uruchomieniu jej III tury na studia stacjonarne na kierunkach:

  • Edukacja techniczno-informatyczna (I stopnia)
  • Matematyka (I i II stopnia)


Rejstracja w systemie ERK                                     - 22.07-15.09. 2017

Wprowadzenie ocen ze świadectwa maturalnego      - do 15 września 2017

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej                               - do 15 września 2017

Wstępna kwalifikacja kandydatów                            - 18 września 2017

Przyjmowanie dokumentów                                    - 20-21.09.2017r. (godz. 10-12) - pok. 3Uwaga!!!

Kandydaci na studia, którzy są już zarejestrowani w systemie ERK oraz posiadają status zakwalifikowany do przyjęcia proszeni są o dostarczenie wymaganych dokumentów w wyżej wymienionym terminie.