23 listopada 2017

Współudział dr hab. Haliny Rarot, prof. Politechniki Lubelskiej w czteroletnim projekcie zatytułowanym „Filozofia Srebrnego Wieku”,

Współudział dr hab. Haliny Rarot, prof. Politechniki Lubelskiej w czteroletnim projekciezatytułowanym „Filozofia Srebrnego Wieku”, zakwalifikowanym przez  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ogłoszenie wyniku-czerwiec 2017).

 

W Konkursie  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł „Uniwersalia 2.2”), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w projekcie zakwalifikowanym do finansowania [kwota przyznanego dofinansowania to 151 162 zł)], zatytułowanym „Filozofia Srebrnego Wieku”, zgłoszonym przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, bierze też udział dr hab. Halina Rarot, prof. Politechniki Lubelskiej Finansowane przedsięwzięcie naukowe ma na celu przekład z języka rosyjskiego sześciu wybitnych prac filozofów Srebrnego Wieku w Rosji: Ernesta Radłowa, Mikołaja Bierdiajewa, Siemiona Franka, Gustawa Szpeta, Aleksego Łosiewa i Leona Petrażyckiego. Dr hab. Halina Rarot, prof.PL będzie autorem przekładu pracy Mikołaja Bierdiajewa, Fiłosofija swobodnogo ducha (1927 r.)