23 listopada 2017

Sprawozdanie z konferencji współorganizowanej przez Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej w 2017 roku

W dniu 6 czerwca 2017 roku w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie odbyła się jednodniowa konferencja pt. „Wsparcie dla biznesu – potrzeby, oczekiwania, możliwości – dialog dla kompetencji jutra”, zorganizowana przezWydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lubelską Fundację Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej, Naczelną Organizację Techniczną w Lublinie oraz Katedrę Podstaw Techniki z Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Została ona objęta patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Starosty Lubelskiego Pawła Pikula, Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka oraz Urzędu Statystycznego w Lublinie w osobie       Naczelnym zagadnieniem tej konferencji, która zebrała ważne postaci lubelskiego świata naukowego, administracyjnego i biznesowego była próba znalezienia odpowiedzi na najważniejsze dzisiaj pytanie, co mają do zaoferowania lubelskim firmom instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz uczelnie wyższe Lublina? Jakiego rodzaju wsparcia mogą im udzielać? Na to pytanie, postawione w sposób nietypowy (najczęściej słyszymy bowiem o  wspieraniu uczelni przez świat biznesu) przez prowadzących konferencję, czyli dr hab. Andrzeja Łukasika, prof. UMCS, dyrektora Instytutu Filozofii UMCS i prof. dr hab. inż. Klaudiusza Lenika, kierownika Katedry Podstaw Techniki i jednocześnie prezesa Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, próbowali odpowiedzieć reprezentanci tych różnych środowisk. Wypowiadali się zatem: Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Artur Habza, przedstawiciel Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, Marcin Kęćko (prezentujący interesujący informatyczny system wsparcia przedsiębiorczości w Lublinie); pracownicy naukowo-dydaktyczni: dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS),  dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. nadzw. UMCS i dyrektor Instytutu Socjologii UMCS, dr hab. Jolanta Zdybel (UMCS), dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. nadzw. KUL -- mówiący kolejno o udziale studentów, praktykach, stażach, opracowywaniu indywidualnych rozwiązań i coachu biznesowym (jako jednej ze specjalności w Instytucie Filozofii UMCS), o nauczaniu studentów kreatywności, tak potem ważnej w biznesie (które dokonuje się na utworzonym trzy lata temu w Instytucie Filozofii UMCS kierunku pod nazwą Kreatywność społeczna), o potrzebie inżynierii wiedzy jako sposobie radzenia sobie z nadmiarem i chaosem informacyjnym, występującym także w świecie biznesu, którego uczą studia z kognitywistyki (funkcjonujące już zarówno w Instytucie Filozofii UMCS, jak i w Instytucie Filozofii KUL).Następnie głos zabrał dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Jarosław Duda prezentujący  zagadnienie  komercjalizacji i budowania wydajnych modeli biznesowych jako czynnika wspierającego zatrzymanie fachowej kadry w regionie. Potem wypowiadali się: prezes Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej, Beata Drewienkowska i dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski, kolejno prezentujący wyzwania globalizacyjne, jakie stają dzisiaj przed przedsiębiorcami. Natomiast w części popołudniowej można było dyskutować z panelistami uczestniczącymi w panelu pod tytułemJakiego wsparcia oczekują firmy od instytucji, od uczelni wyższych i od firm doradczych? Doświadczenia firmy”.Debata moderowana była przez prof. zw. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza, kierownika Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji Uniwersytetu Warszawskiego. Gośćmi panelu byli: Marcin Sobczak, właściciel MS Consulting Group,  Robert Bronisz, dyrektor Zakładu ABM Greiffenberger Polska Sp z o.o., Jan Kidaj, prezes Zarządu - Aliplast Sp. z o.o., Grzegorz Lubaś, właściciel  ERES MEDICAL, Bartosz Sobotka, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Syntea S.A.

   W części ostatniej konferencji rozważano wspólnie, już tylko skrótowo, zagadnienie możliwości współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach współpracy międzynarodowej.

      Jak można było zauważyć, temat nie został wyczerpany, a jedynie zasygnalizowany i istnieje duża potrzeba kolejnych edycji takich spotkań, które dotyczyłyby powiązań pomiędzy światem biznesu a światem nauki, zwłaszcza na poziomie regionu lubelskiego. Być może następna edycja będzie miała miejsce w Wydziale Podstaw Techniki?

H.R

 


fot. Krzysztof Trojnar