23 listopada 2017

Konferencje współorganizowane przez Wydział Podstaw Techniki w 2017r.

Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej był współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji w Krzemieńcu (в Кременцe) na Ukrainie, zatytułowanej  ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В ОСВІТІ І НАУЦІ", w dniach 17-19 maja 2017 roku. Odbyła się ona w Krzemienieckiej Humanistyczno-Pedagogicznej Akademii im. Tarasa Szewczenki (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка). W tym dawnym Liceum Krzemienieckim, do którego uczęszczał Juliusz Słowacki i które z czasem rozrosło się w solidną współczesną Akademię spotkali się przedstawiciele różnych odległych ośrodków akademickich: USA, Anglii, Francji, Niemiec, Belgii, Italii, Białorusi, Finlandii, Polski (kilka ośrodków), Bułgarii, Rosji, Uzbekistanu, i samej Ukrainy. Najważniejszymi zagadnieniami był problem modernizacji szkół wyższych, zarówno technicznych, jak i humanistycznych, a także innowacje w przygotowywaniu zawodowym, zwłaszcza do nowych przyszłościowych zawodów.

W przygotowaniach do konferencji ze strony Wydziału Podstaw Techniki brali udział  prof.dr hab.inż. Mykhaylo Paszeczko i dr hab.Halina Rarot, prof.PL. Lubelscy uczeni wygłosili także swoje referaty. Przygotowano również z władzami Akademii projekt umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską a Krzemieniecką Humanistyczno-Pedagogiczną Akademią, która zostanie podpisana w październiku 2017 roku.

Uczelnia Krzemieniecka zainteresowana jest zwłaszcza współpracą w pisaniu projektów unijnych i ministerialnych w celu pozyskania środków na renowację zabytkowego skrzydła dawnego Liceum Krzemienieckiego.