14 grudnia 2017

Studentki naszego Wydziału stypendystkami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Agata Płecha oraz Edyta Jakubczak- studentki II roku studiów II stopnia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna zostały stypendystkami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.

Serdecznie gratulujemy!