8 stycznia 2018

Rekrutacja na staże w ramach realizacji projektu ,,STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ''

Trwa rekrutacja na staże w ramach realizacji projektu
,,STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ''
POWR.03.01-00-00-S071/17-01, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Wsparciem objęte zostają następujące kierunki studiów prowadzonych przez
Wydział Postaw Techniki:

- I stopień kształcenia naboru 2015/16 kierunków Inżynieria Bezpieczeństwa
oraz Matematyka (rekrutacja uzupełniająca),
- I stopień kształcenia naboru 2016/17 kierunków Inżynieria Bezpieczeństwa
oraz Matematyka,
- II stopień kształcenia naboru 2016/17 kierunków Edukacja
Techniczno-Informatyczna oraz Matematyka.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 10-24 stycznia 2018 r. w godzinach
9:00-14:00.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
- Ox 131D - Matematyka,
- Ox 128 - Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna.

Więcej informacji na plakacie rekrutacyjnym projektu skierowanego do
studentów WPT oraz na stronie projektu
http://www.pollub.pl/pl/studenci/projekty/projekt-pt-studiujesz-i-praktykujesz-z-politechnika-lubelska