15 stycznia 2018

Konferencja naukowa AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018)

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej AGH International Student Conference:
Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018), która odbędzie się w dniach 10-12
października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie.

 

Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów studiów I i II stopnia, a także
ich opiekunów naukowych. Stanowi ona okazję do zaprezentowania dotychczasowych
osiągnięć w działalności badawczej i naukowej prowadzonej przez studentów,
nawiązania kontaktów i wymiany wiedzy ze studentami innych uczelni, a także do
poznania Krakowa - miasta królów polskich, matecznika artystów, siedziby wielu
instytucji kulturalnych. Udział w konferencji daje ponadto możliwość publikacji
artykułów w czasopismach indeksowanych m.in. w Web of Science (15 punktów wg MNiSW w
2017 r.) lub w monografii naukowej dedykowanej dla konferencji. W ramach konferencji
planowane jest także zorganizowanie konkursu na najlepsze prace i projekty studentów
(Student Projects Award).


AGH International Student Conference:
Knowledge, Technology and Society 
10-12 October 2018, AGH UST in Krakow (Poland)
We are pleased to invite students and their supervisors to attend the AGH
International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC). The
conference will be held on 10-12 October 2018 and will be hosted by AGH University
of Science and Technology in Krakow, Poland.

AGH ISC Conference is conceived as a forum for the presentation of scientific
activities of students. It is a place to share scientific work, explore new
possibilities between research fields, create new friendships and account the very
first successes in students scientific career. It is also an attractive opportunity
to publish papers in the international open-access journals indexed in Web of
Science (and other recognized databases). The conference will include both plenary
and poster sessions as well as Student Projects Award (the competition for the best
students projects).

Beyond the scientific part of conference, the participants have an excellent
opportunity to get to know Krakow - the magical city of Polish kings and bishops.

Below you can find some useful information. We very much look forward seeing you in
Krakow!

MAIN TRACKS

IMPORTANT DATES

PUBLISHING OPTIONS

The wide range of conference topics is grouped in the four main tracks:

Technical sciences

Mathematical, physical and chemical sciences

Environmental sciences

Humanities and social sciences

31 January 2018
Early registration

15 April 2018
Regular registration

15 June 2018
Manuscripts submission

Book of Abstracts
with an ISBN number

Open Access proceedings
abstracted e.g. in Web of Science

Monograph dedicated to
the conference

More details
More details
More details
CONFERENCE SCOPE

Conference topics include, but are not limited to:

Track 1: Technical sciences
- Acoustic Engineering
- Applied Computer Science
- Automatic Control and Robotics
- Biocybernetics and Biomedical Engineering
- Chemical Engineering
- Chemical Technology
- Civil Engineering
- Computational Engineering
- Electrical Engineering
- Energy Engineering
- Environmental Engineering
- Geodesy and Cartography
- Heat Engineering
- Informatics
- Management and Production Engineering
- Materials Engineering
- Mechanics and Construction of Machinery
- Mechatronic Engineering
- Metallurgy
- Mining Engineering and Geology
- Power Engineering
- Telecommunications
- Teleinformatics
- Transportation

Track 2: Mathematical, physical and chemical sciences
- Biochemistry
- Biotechnology
- Chemistry
- Geophysics
- Informatics
- Mathematics
- Medical Physics
- Physics

Track 3: Environmental sciences
- Biophysics
- Ecology
- Environmental Protection
- Geodesy, Surveying and Cartography
- Geophysics
- Geology
- Mining
- Tourism and Recreation

Track 4: Humanities and social sciences
- Economy
- Humanities
- Management Production Engineering
- Social Informatics
- Sociology

MORE DETAILS

For more details visit us at:

WWW.ISC.AGH.EDU.PL

You can find us also on:

   

If you have any question please send it to:

isc@agh.edu.pl

We are looking forward to your contributions and to see you in Krakow!

www.agh.edu.pl

In case you would prefer not to receive any more mails about this Conference please
follow the link: UNSUBSCRIBE.