26 stycznia 2018

Zaproszenie do udziału w Konferencji Studenckich Kół Naukowych


Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zaprasza do udziału

w XXVII Konferencji Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

Miejsce: Kielce, budynek Geoparku, ul Daleszycka 21

Termin konferencji: 19-20 kwietnia 2018 r.

Termin zgłoszeń: 2 marca 2018 r.

            Zaproszenie kierujemy do Studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, członków Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

            Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Wystąpienia w formie referatów można zgłaszać w ramach sekcji Humanistyczno-Społecznej  lub Przyrodniczo-Ekonomicznej. Postery będą prezentowane w odrębnej sekcji, wspólnej dla wszystkich dyscyplin nauki. Językiem konferencji jest język polski.

 więcej info: http://www.ujk.edu.pl/xxvii_konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko.html