19 kwietnia 2018

Relacja studentów z konferencji matematycznej OMatKo!!!

W dniach 13-15 kwietnia 2018 roku w Politechnice Wrocławskiej odbyła się Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów OMatKo!!!, w której wzięło udział kilkoro studentów kierunku Matematyka naszego Wydziału. Konferencję zorganizowały cztery koła naukowe działające w Politechnice Wrocławskiej:

-        Koło Naukowe Matematyki,

-        Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”,

-        Koło Naukowe Inżynierii Finansowej,

-        Koło Naukowe Matematyki Przemysłowej.

Celem konferencji był rozwój naukowy jej uczestników poprzez możliwość prezentacji interesujących zagadnień i wyników pierwszych badań oraz dzielenie się pasją z innymi studentami.

Wykład pt. ,,Modelowanie anomalnej dyfuzji w świecie komórek biologicznych” otwierający konferencję wygłosił dr hab. inż. Krzysztof Burnecki z Politechniki Wrocławskiej. Prelegent  wprowadził swoich słuchaczy w tematykę przedstawiając wyniki badań prowadzonych we współpracy z laboratoriami z całego świata. Pokazał również wielką wagę problemu, wyjaśniając zastosowania wspomnianej metody. Wykład wzbudził wielkie zainteresowanie, a po jego zakończeniu nastąpił gromki aplauz.

Bardzo interesujące było wystąpienie przedstawiciela firmy Aviva, który w skrócie przedstawił zasadę funkcjonowania firmy oraz pokazał jak szerokie są zapotrzebowania kadrowe w tej dziedzinie. Przedstawionych również zostało kilka anegdot, które umiliły wystąpienie.

Tegoroczna edycja została podzielona na dwa rodzaje wykładów:

-        wykłady teoretyczne,

-        wykłady popularnonaukowe.

Odbywały się one równolegle, więc każdy z uczestników musiał dokonać wyboru, w którym wykładzie chciałby uczestniczyć. Do wygłoszenia wykładów popularnonaukowych zakwalifikowało się dwóch studentów kierunku Matematyka naszego Wydziału: Krystian Chyliński oraz Bartłomiej Zając.

Drugi dzień wykładów zakończył się wystąpieniem Bartłomieja Zająca pod tytułem „Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wygrasz? Teoria gier w praktyce”, dotyczącym strategii w grach macierzowych. Wykład przyciągnął sporą liczbę widzów zainteresowanych tematyką. Referat dotyczył najbardziej optymalnych strategii podejmowania decyzji w grach oraz rozwijał problem „równowagi Nasha”. Dodatkowo w czasie wystąpienia rozwiązano wraz ze słuchaczami grę Colonel Blotto, a także przedstawiono dylemat więźnia.

Tego dnia konferencji największy aplauz wywołało wystąpienie Kamila Wołosa, który przedstawił temat „Mocny referat o słabej pochodnej”. Zwycięzca konkursu na najlepszy referat, posługując się dość swobodnym językiem, dokonał wprowadzenia do analizy funkcjonalnej w równaniach różniczkowych cząstkowych. Wyjaśnił rolę słabej pochodnej w przestrzeni Sobolewa, która pełni istotną rolę w teorii badania rozwiązalności i jednoznaczności układów równań różniczkowych cząstkowych.

Zaszczytu wygłoszenia ostatniego wykładu podczas tegorocznej edycji konferencji dostąpił student Politechniki Lubelskiej Krystian Chyliński. Wykład dotyczył predykcji wyników meczów tegorocznej edycji ligi mistrzów. Prelegent bardzo szybko wprowadził w zaciekawienie większą część męskiej widowni. Opowiadał o użytych metodach klasyfikacji, między innymi o liniowej analizie dyskryminacyjnej, metodzie wektorów wspierających oraz metodzie lasów losowych. Dodatkowo Krystian wyjaśnił, jakie zmienne podczas meczów są istotne, a które nie powinny znaleźć się w modelu. Dokonał również podziału klubów na kraje oraz przeanalizował wpływ własnego boiska na wynik meczu. Po zakończeniu wykładu pojawił się las rąk ze strony widzów, którzy kierowali mnóstwo pytań w stronę Krystiana, na które student wyczerpująco odpowiadał.

Podczas przerwy kawowej można było wziąć udział w sesji plakatowej zorganizowanej przez uczestników konferencji, a także wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi prezentowanych wykładów z innym uczestnikami, jak również z samymi prelegentami.

Tegoroczna edycja konferencji OMatKo!!! dostarczyła uczestnikom wiedzy z zakresu różnych dziedzin matematyki, takich jak:

·        matematyka teoretyczna,

·        statystyka,

·        matematyka finansowa,

·        matematyka przemysłowa.

Konferencję przeprowadzono z pełnym profesjonalizmem, a jej organizację dopracowano pod każdym względem. Z pewnością była ona źródłem wielu inspiracji oraz przestrzenią do nawiązywania nowych kontaktów między ambitnymi młodymi ludźmi z różnych uczelni. Uważam, że każdy miłośnik matematyki powinien uczestniczyć w tej konferencji, ponieważ jest to okazja do rozwoju, a także poznania osób o tej samej pasji. Uczestniczyłem w konferencji już drugi raz i nadal jestem zachwycony ogromem ciekawostek, które są rokrocznie prezentowane. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w następnej edycji. Sam z wielką przyjemnością na pewno się pojawię na konferencji OMatKo!!! w przyszłym roku.

Bartłomiej Zając

student I roku studiów II stopnia

na kierunku Matematyka

Wydział Podstaw Techniki

Politechniki Lubelskiej

W konferencji wzięli udział studenci I roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka WPT PL:

Krystian Chyliński, Paulina Kasprzak, Hubert Snopek, Bartłomiej Zając.