INNOWACJE W TECHNOLOGIACH WYTWARZANIA I TECHNOLOGIACH INFORMATYCZNYCH

DZIEŃ DRUGI – 17 MAJA 2018 

Sesja INNOWACJE W TECHNOLOGIACH WYTWARZANIA  I TECHNOLOGIACH INFORMATYCZNYCH

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik

9.30 – 9.40 Uroczyste rozpoczęcie sesji 

dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL, Dziekan Wydziału Podstaw Techniki

9.40 – 9.55 Struktura  i  własności  stopu  CuAl10Fe3Mn2 poddanego obróbce cieplnej

dr hab. inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, prof. PL, prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik , dr inż. Sebastian Gnapowski ,  mgr inż. Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk

9.55 – 10.05 Co-TiC cemented carbides for gas turbine engine applications

dr inż. Oleksandr Tisov , dr inż. Tetiana Cherepova , dr inż. Oleksandr Dukhota , dr inż. Myroslav Kindrachuk , dr inż. Alina Yurchuk

10.05 – 10.20 Aplikacje e-sklepowe ułatwiające szybkie pozyskanie klientów na przykładzie platformy Shoper.pl

mgr inż. Barbara Buraczyńska

10.20 – 10.35 Tribosynteza struktur wtórnych przy tarciu powłok eutektycznych układu Fe-Mn-C-B

prof. dr hab. inż. Mychajło Paszeczko , prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik, Taras Berezansky

10.35 – 10.50 Wykorzystanie symulacji numerycznych do wyznaczenia gradientu naprężeń dla próbek tribologicznych pracujących w układzie dynamicznym maszyny Amslera

dr inż. Sylwester Korga

10.50 – 11.00 Wpływ zamknięcia komory drukarki 3D, na jakość wydruków

mgr inż. Arkadiusz Urzędowski, inż.  Piotr Wernio, inż.  Sebastian Piłat

11.00 – 11.15 Wybrane aspekty bezpieczeństwa użytkowników systemów informatycznych

dr inż. Michał Charlak

11.15 – 11.25 Plazma niskotemperaturowa i jej zastosowanie

dr inż. Sebastian Gnapowski

11.25 – 11.45 przerwa kawowa i sesja posterowa

POSTERY:

Zastosowanie druku 3D w przygotowaniu  środków dydaktycznych  w nauczaniu zajęć technicznych i przedmiotów inżynierskich

mgr inż. Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk, inż. Anna Raczyńska,  inż. Łukasz Zgryza

Systemy automatyki budynkowej jako element infrastruktury krytycznej dedykowane do oszczędnego zarządzania energią w budynkach

dr inż. Marek Horyński 

Problematyka usuwania trudnobiodegradowalnych związków organicznych ze ścieków z wykorzystaniem kawitacji hydrodynamicznej

dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w makroregionie lubelskim w aspekcie konwersji energii

mgr inż. Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk

Use of a computer simulation tools for analyzing the influence of multi-layer vertical walls in buildings, on heating exchange phenomena occur in them 

dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL, mgr inż. Arkadiusz Urzędowski