SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

16:00 – 17:00 Sesja wystąpień
1. Monika Flis, Piotr Wernio „Wirtualna rzeczywistość w grach komputerowych w ujęciu dokładności symulacji i odzwierciedlenia świata realnego” (KN TeamWEB)
2. Elżbieta Wośko „Matematyka a dźwięk” (KN Kwaterion)

3., Łukasz Zgryza, Anna Raczyńska „Wykorzystanie narzędzi modelowania 3D oraz druku 3D”

(KN ANIMGRAF)
4. Sebastian Piłat „Modernizacja drukarki 3D poprzez rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające wydruk akrylonitrylo-butadieno-styrenu” (KN KNAPIS)
5. Alicja Hołowiecka „Sumowanie szeregów niesumowalnych” (KN Kwaternion)
6. Magda Wlazło, Patrycja Klimek „Rola samorządności studentów w funkcjonowaniu Wydziału Podstaw Techniki” (KN ATOS)
17:00 – 17:30 Sesja posterowa
1. Łukasz Zgryza, Anna Raczyńska, Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk „Wykorzystanie narzędzi modelowania 3D oraz druku 3D w wizualizacji logotypu Wydziału Podstaw Techniki”
(KN ANIMGRAF)
2. Marta Kruk, Patrycja Klimek, Anna Lewandowska, Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk, Michał Charlak „Rola inżynierii bezpieczeństwa na rynku pracy” (KN ATOS)
3. Monika Flis, Sylwester Korga „Analiza wpływu wypełnienia przy druku 3D na jakość drukowanego modelu” (KN KNAPIS)
4. Robert Lis „Czy NAS pokona Ransomwere?” (KN InfoNaBi)
5. Monika Flis, Piotr Wernio, Barbara Buraczyńska „Analiza porównawcza narzędzi internetowych do tworzenia prezentacji multimedialnych na przykładzie Microsoft PowerPoint Office 365 i Prezi Next Online” (KN TeamWEB)

6. Adam Jałocha, Michał Woźniak „Porównanie wybranych metod rozwiązania zadania Cauchy'ego” (KN Kwaternion)

7. Matylda Jankowska, Beata Gajewska „Iloczyny nieskończone” (KN Kwaternion)
8. Magdalena Piłat „O ciągach rekurencyjnych” (KN Kwaternion)
9. Michał Malec „Rozwiązywanie nierówności” (KN Kwaterion)
10. Edyta Jakubczak „Badanie wpływu czynników szkodliwych oraz uciążliwych na stan zdrowia pracownika firmy KABEX w Parczewie” (KN ATOS)