Sesja MATEMATYCZNE MISCELLANEA

Przewodniczący honorowy sesji –  prof. dr hab. Witold Rzymowski

Prowadząca sesję –  dr hab. Anna Kuczmaszewska, prof. PL

Szczegółowy program sesji:

10:00 – 10:07 –powitanie gości i uczestników sesji

10:07 – 10:15 – uroczyste rozpoczęcie sesji (dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL,

Dziekan Wydziału)

10:15 – 10:40 W. Cieślak, W. Mozgawa  „Krzywe o stałej szerokości”

10:45 – 11:05 P. Zaprawa  „Zbiory Koebego dla rodzin funkcji z ustalonym kierunkiem wypukłości”

11:05 – 11:30 –przerwa kawowa i sesja posterowa

11:30 – 11:45 A. Stachura  „Ultraprodukt i ultrapotęga przestrzeni Banacha”

11:50 – 12:05 K. Hasilová  „Multivariate kernel density estimation and its applications”

12:10 – 12:25 D. Majerek   „Jak unikać błędów w opracowaniach statystycznych?”

12:30 – 12:45 R. Rososzczuk   „Przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym”

12:50 – 13:05 Y. Chabanyuk, U. Khimka, W. Rosa „Dyskretna procedura aproksymacji stochastycznej w środowisku markowowskim”

13:05 – 13:30 –przerwa kawowa i sesja posterowa

POSTERY:

·         A. Kuczmaszewska  „Aktualne problemy w badaniach nad prawami wielkich liczb”

·         E. Łazuka  „Wielomian chromatyczny jako narzędzie klasyfikacji hipergrafów”

·         I. Gorgol  „Planarne liczby Ramseya”

·         W. Rzymowski, A. Surowiec  „Prognozowanie kursu EURO/USD w oparciu nie tylko o szare modele”