SESJA III. NAJNOWSZE IDEE W NAUKACH SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

12:00 – 14:00 Sesja wystąpień

Przewodniczący sesji: dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof.PL

 

12.00 – 12.10   Rozpoczęcie Sesji

                             dr hab. inż.   Dorota Wójcicka – Migasiuk,  Prof. PL, Dziekan WPT

12.10 – 12.20   Wartość nowości

                                dr hab. Leszek Kopciuch, prof.UMCS

12.20 - 12.30  Kryzysy a katastrofy

                                prof. dr hab. Jadwiga Mizińska

12.30 - 12.40  Zalety technorealizmu

                                dr hab. Halina Rarot, prof.PL

12.40 - 12.50  Wątpliwości wokół wartościowania kreatywności

                                mgr Kamil Szymański

12.50 - 13.00  Społeczne wyzwania edukacyjne

                                prof. dr hab. Roksolana Szwaj

13.00 - 13.10  Teoretyczno – praktyczne wymiary współczesnej aksjologii pedagogicznej

                                dr hab. Adam Maj, prof.KUL

13.10 - 13.20  Humanizacja procesu przygotowania przyszłych specjalistów w zakresie pracy i szkolenia zawodowego

                                dr hab. Mykoła Kurach, prof. Akademii Humanistyczno-Technicznej

w Kremeńcu

  13.20 - 13.30  IT jako szansa i zagrożenie urzeczywistniania wartości społecznych

                                    dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof.PL

13.30 - 13.40  Rozwój wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

                                    dr hab. Hanna Krasilnikova, dr Siergiej Krasilnikov

13.40 – 13.50  Porównywalna analiza poziomu innowacyjności oraz rozwoju międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Ukrainy oraz Polski

                                   dr Larysa Liubokhynets

 

13.50 – 14.00 Edukacja akademicka a poziom kompetencji pracowników w branży IT

                                   mgr inż. Michalina Gryniewicz - Jaworska