17 maja 2018

Konferencja 10-lecia Wydziału Podstaw Techniki

Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej obchodzi 10. rocznicę powstania. Z tej okazji w środę 16 maja 2018 r. w auli Wydziału odbyła się konferencja zatytułowana „Między ciągłością a zmianą”.

– Tytuł podkreśla to, w jakich warunkach kształtowała się historia i obecna działalność Wydziału. Jest także próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak współczesne nauki teoretyczne i stosowane mają odnosić się do aktualnych, gwałtownych przemian w cywilizacji ponowoczesnej – mówiła prof. Dorota Wójcicka-Migasiuk, dziekan Wydziału Podstaw Techniki.

Wydział Podstaw Techniki jest najmłodszym, szóstym wydziałem Politechniki Lubelskiej, który rozpoczął działalność w grudniu 2007 roku. W trakcie dziesięcioletniej historii jego mury opuściło ponad 1160 absolwentów. Obecnie w trzech katedrach pracuje 40 nauczycieli akademickich, którzy kształcą blisko 380 studentów na trzech kierunkach. Od pozostałych wydziałów Uczelni wyróżnia go działalność naukowa realizowana równolegle w trzech dziedzinach nauki: technicznych, ścisłych i humanistycznych.

 

Galeria z dnia I

Galeria z dnia II