8 czerwca 2018

Rekrutacja uzupełniająca na staże

Trwa rekrutacja uzupełniająca na staże w ramach realizacji projektu
,,STUDIUJESZ I PRAKTYKUJESZ Z POLITECHNIKĄ LUBELSKĄ''
POWR.03.01-00-00-S071/17-01, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.Obecna rekrutacja dotyczy studentów następującego kierunku studiów
prowadzonych przez Wydział Postaw Techniki:

- I stopień kształcenia naboru 2016/17 kierunku Matematyka.


TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 11-13 czerwca 2018 r. w godzinach
9:00-14:00.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Ox 131D.


Więcej informacji na plakacie rekrutacyjnym projektu skierowanego do
studentów WPT oraz na stronie projektu
http://www.pollub.pl/pl/studenci/projekty/projekt-pt-studiujesz-i-praktykujesz-z-politechnika-lubelska