24 września 2018

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

UPRZEJMIE ZAPRASZAMY

na

uroczystą inaugurację

roku akademickiego 2018/2019

 

w Wydziale Podstaw Techniki, która odbędzie się dnia 

4 października 2018r. o godz. 1000
 w Auli im. Papieża Jana Pawła II  przy ul. Nadbystrzyckiej 38.

Program uroczystości:

·        Hymn państwowy

·        Otwarcie uroczystości przez Dziekan Wydziału

·        Wystąpienie przedstawiciela Władz Uczelni

·        Wręczenie Nagród JM Rektora

· Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego

·        Ślubowanie studentów I roku studiów

·        Wykład inauguracyjny „Matematyczność życia” wygłosi
dr hab. Yaroslav Chabanyuk

·        Immatrykulacja studentów I roku studiów

  Z wyrazami szacunku 

Dziekan

  dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL

   Rada Wydziału Podstaw Techniki