26 września 2018

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 w WPT

Zajęcia dydaktyczne dla wszystkich studentów WPT rozpoczynają się od poniedziałku 1 października 2018 roku zgodnie z rozkładami zajęć dostępnymi na stronie

http://wpt.pollub.pl/pl/studenci/rozklady-zajec

W środę 3 października 2018 roku JM Rektor Politechniki Lubelskiej serdecznie zaprasza na ogólnouczelnianą inaugurację roku akademickiego w PL. Jest to dzień rektorski, wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów PL.

W czwartek 4 października 2018 roku odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wydziale Podstaw Techniki, na którą zaproszeni są wszyscy studenci Wydziału. Zgodnie z Regulaminem Studiów w PL obecność studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia jest obowiązkowa.  Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów WPT.

W poniedziałek 8 października 2018 roku o godzinie 14:00 w sali Ox130 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej ze studentami I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez WPT. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. praw i obowiązków studenta oraz organizacji życia akademickiego. Obecność studentów I roku studiów pierwszego stopnia jest obowiązkowa.

Prodziekani ds. Studenckich

Wydziału Podstaw Techniki