3 października 2018

Rok akademicki 2018/2019 oficjalnie rozpoczęty!

W dn. 3 października 2018 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. 

W trakcie uroczystości wręczone zostały wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej, m.in. Srebrne Krzyże Zasługi, Medale za długoletnią służbę oraz Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów i doktorantów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych wydziałów.

Następnie najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów.

Wśród naszych pracowników odznaczenia otrzymali:

Dr hab. Halina Rarot, Prof. PL

Prof. dr hab. Witold Rzymowski

Dr hab. Leopold Koczan, Prof. PL

Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem otrzymał absolwent kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna mgr inż. Sebastian Piłat

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej jest również fundatorem stypendiów dla najlepszych studentów. Z naszego wydziału stypendystką została p. Klaudia Markowska, obecnie studentka I roku studiów II stopnia na kierunku matematyka. 

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i garnitur

Obraz może zawierać: 5 osób

Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie stoją

fot. Tomasz Maślona,SAF PL.

więcej zdjęć: galeria