9 października 2018

Godziny Dziekańskie w dn. 11.10

GODZINY DZIEKAŃSKIE:

 

Szanowni Państwo,

Przychylając się do prośby Samorządu Studenckiego WPT

w dniu 11.10.2018r.

do godz. 10:00

ogłaszam godziny dziekańskie.

DZIEKAN

Wydziału Podstaw Techniki

  dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL