27 czerwca 2019

Projekt „Pollub nauczanie! Nowoczesna edukacja, kreatywny uczeń, innowacyjny inżynier”

 


Projekt „Pollub nauczanie! Nowoczesna edukacja, kreatywny uczeń, innowacyjny inżynier” nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty kształcenia realizowanej na Politechnice Lubelskiej poprzez wdrożenie zmodyfikowanego programu kształcenia dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w okresie najbliższych czterech lat. Projektem objęci zostaną studenci studiów stacjonarnych kierunku ETI. Wniosek ten został złożony do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a w dni 12 grudnia 2018r. uzyskał akceptację na łączną kwotę w wysokości 1 241 959,60 zł. Okres realizacji projektu dla studentów to 2019-10-01 do 2023-05-31.

Projekt ten obejmuje m.in. opracowanie i dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych programów kształcenia, opracowanie workbooków i opublikowanie kontentu na platformie e-learningowej do 19 zajęć, zaprojektowanie i późniejszą realizację praktyk ciągłych - zgodnie z tokiem studiów, zajęcia praktyczne, stworzenie nowoczesnej platformy e-learningowej, oraz organizacja w czasie toku studiów 22 różnych tematów zajęć dodatkowych po 15 godzin każdy. Dzięki realizacji w/w projektu zwiększy się również znacząco baza dydaktyczno-laboratoryjna Wydziału Podstaw Techniki.

Regulamin 

Uczestnicy 

 Warsztaty