1 lipca 2019

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Podstaw Techniki

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Podstaw Techniki

 

W dniu 27.06.2019 r. pożegnaliśmy wieloletnich pracowników naszego wydziału: dr hab. inż. Elżbietę Kalinowską-Ozgowicz, prof. PL, prof. dr hab. Witolda Rzymowskiego, dr hab. Waldemara Cieślaka, prof. PL oraz dr hab. Leopolda Koczana, prof. PL. W tym szczególnym dniu wyrazy podziękowania za wspólną pracę oraz życzenia zdrowia i spełnienia swoich marzeń na ręce pracowników złożyli: JM Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Dziekan Wydziału Podstaw Techniki dr hab. inż.Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL oraz Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Wydziału Podstaw Techniki inż. Magda Wlazło. Uroczystość miała wzruszający i podniosły charakter i była wypełniona wzajemną serdecznością i miłymi wspomnieniami.