11 marca 2020

Komunikat Dziekan WPT

UWAGA:

 

Komunikat Dziekana

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i nieprzewidywalnym jej
rozwojem wprowadzam godziny dziekańskie w dniu 11 marca 2020r. od godz.
12:00.

Dotyczy to również studentów studiów niestacjonarnych. 

Prosimy o śledzenie i przestrzeganie zarządzeń i komunikatów JM Rektora
Politechniki Lubelskiej na temat dalszego rozwoju sytuacji w Politechnice
Lubelskiej.

Z poważaniem

DZIEKAN

Wydziału Podstaw Techniki

dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL