14 marca 2020

Komunikat w sprawie kontaktu z Dziekanatem

Kontakt z Dziekanatem 

ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, w sprawach pilnych prosimy o kontakt z Dziekanatem wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie

Dziekan Wydziału Podstaw Techniki

Dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, 

Profesor Politechniki Lubelskiej