18 marca 2020

Obecność pracowników NNA w Wydziale WPT

W związku z pismem JM Rektora z dnia 17.03.2020r. o najnowszych zaleceniach dotyczących funkcjonowania Uczelni uważam, że obecność pracowników NNA w Wydziale WPT uznawana za minimalną, niezbędną do funkcjonowania Wydziału jest następująca, ze względu na prawidłowe działanie naszego Wydziału:

Pracownicy techniczni:

Poniedziałki - mgr J. Kuzioła

Wtorki – mgr W. Cieniuszek

Środy – mgr A. Skiba

Czwartki – mgr Z. Lenik

Dziekanat:

Wtorki – mgr H. Hunek

Środy – mgr H. Hunek

Czwartki – mgr H. Hunek

Piątki - mgr H. Hunek

Sekretariat:

Poniedziałki – mgr M. Wrona

Wtorki – mgr A. Łyda

Środy – mgr inż. A. Geneja

Czwartki – mgr B. Piekarz

W pozostałym czasie i pozostali pracownicy są w stanie wykonać swoją pracę zdalnie.

dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL

Dziekan

Wydziału Podstaw Techniki