12 lipca 2021

Informacje dla kandydatów na studia

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE

Osoby, które uzyskały w systemie ERK status:

ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA

zobowiązani są do załączenia skanów (opcjonalnie zdjęć) oryginalnych dokumentów w systemie ERK [Menu->Dane kandydata->Załączone dokumenty], a następnie dostarczenia oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną bądź kurierem |
do 24.07.2021 (studia niestacjonarne)  na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Podstaw Techniki

„REKRUTACJA”
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin, pok.  3

Uwaga!  Jeśli nie uzbiera się odpowiednia liczba kandydatów spełniających wymagania kierunek może zostać nieuruchomiony. Status ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA w tym przypadku nie jest równoznaczny z tym, że kierunek zostanie na pewno uruchomiony w trybie zaocznym. 

PROPOZYCJA ZMIANY TRYBU STUDIÓW

Oznacza, że na dany kierunek nie zebrała się odpowiednia liczba kandydatów i nie zostanie uruchomiony on w trybie niestacjonarnym, dlatego kandydat ma możliwość zmiany trybu studiów na dzienne.

Osoby, które uzyskały w systemie ERK status:

ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA

zobowiązani są do załączenia skanów (opcjonalnie zdjęć) oryginalnych dokumentów w systemie ERK [Menu->Dane kandydata->Załączone dokumenty], a następnie dostarczenia oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną bądź kurierem |

do 16.07.2021 (studia stacjonarne), osoby z listy rezerwowej do 24.07
do 24.07.2021 (studia niestacjonarne)  na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Podstaw Techniki

„REKRUTACJA”
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin, pok.  3

Kandydaci na kierunek Edukacja techniczno-informatyczna mają obowiązek wykonania badań lekarskich i dołączenia zaświadczenia do dokumentacji. Zaświadczenie znajduje się w systemie ERK [Menu->Druki] Badania lekarskie należy wykonać u lekarza medycyny pracy na terenie Polski. 

 

Niedopełnienie powyższych kroków w podanym terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze studiowania na Politechnice Lubelskiej

więcej informacji dotyczących rekrutacji tutaj

kontakt z Sekretarzem WKR rekrutacja.wpt@pollub.pl

tel. (81) 53-84-681