4 listopada 2021

Zajęcia na WPT w trybie hybrydowym

Szanowni Państwo

W związku z narastającą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  COVID-19 wśród pracowników i studentów Wydziału Podstaw Techniki JM Rektor wyraził zgodę żeby od 08.11.201r. zajęcia w WPT odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie hybrydowym. 

Zajęcia odbywające się w większych grupach studenckich - wykłady, ćwiczenia audytoryjne, zajęcia z języków obcych będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Natomiast laboratoria, projekty, proseminaria i seminaria będą prowadzone w trybie tradycyjnym. 

Zastosowanie hybrydowego trybu nauczania obowiązuje od 08.11.2021r. godz. 8:00 do odwołania.

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbywać się będą tradycyjnie, na terenie Uczelni.
Dla studentów I roku kierunku ETI oraz kierunku IB termin zajęć dodatkowych ulegnie zmianie i zostanie podany odrębnym komunikatem.