Aktualności

21 stycznia 2021

Zapisy do Studenkiego Koła

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do Studenckiego Koła Naukowego Grafiki Inżynierskiej i Animacji Komputerowej "AnimGRAF".  Koło Grafiki Inżynierskiej i Animacji Komputerowej AnimGRAF działa przy Politechnice Lubelskiej na Wydziale Podstaw Techniki i skierowane jest do studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w dziedzinie grafiki...

Więcej o "Zapisy do Studenkiego Koła "

28 grudnia 2020

Zmarł Konrad Codello

Z żalem żegnamy długoletniego współpracownika Wydziału Podstaw Techniki, Prezesa Lubelskiego Domu Technika NOT, pana Konrada Codello, który odszedł od nas dnia 26 grudnia 2020 roku.  Składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim pracownicy Wydziału Podstaw Techniki

Więcej o "Zmarł Konrad Codello"

23 grudnia 2020

DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Badań Interdyscyplinarnych w Katedrze Podstaw Techniki

DZIEKANWYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJogłasza konkurs na stanowiskoASYSTENTAw Zakładzie Badań Interdyscyplinarnychw Katedrze Podstaw TechnikiDo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i Statucie PL. Wymagane kwalifikacje:•...

Więcej o "DZIEKAN WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI..."

17 grudnia 2020

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku składamy serdeczne życzenia!

Więcej o "Życzenia Świąteczne"

14 grudnia 2020

Koordynator Dostępności

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Politechnikę Lubelską, zgodnie z Ustawą o Zapewnianiu Dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (w skrócie UzD), z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1696). Tworzy też i wdraża plan na rzecz poprawy dostępności Politechniki...

Więcej o "Koordynator Dostępności"

7 grudnia 2020

Godziny dziekańskie w dn. 23.12

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na prośbę Samorządu Studenckiego WPT Pani Dziekan ogłasza godziny dziekańskie w dniu 23.12.2020r. od 8:00 do 20:00.

Więcej o "Godziny dziekańskie w dn. 23.12"

2 grudnia 2020

Studenci a wymagania rynku pracy

Raport nt. preferencji pracodawców względem umiejętności swoich potencjalnych pracowników młodego pokolenia został opracowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber na podstawie analizy około tysiąca ogłoszeń rekrutacyjnych, a także badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców. Badania pozwoliły na określenie, jakie...

Więcej o "Studenci a wymagania rynku pracy"

18 listopada 2020

Koło TeamWEB rekrutuje!

 Link do zapisów: http://goo.su/31eDW razie problemów z otworzeniem formularza prosimy o kontakt z przewodniczącą Koła: 

Więcej o "Koło TeamWEB rekrutuje!"

1 listopada 2020

Dzień rektorski 2.11

Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej, Pan Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. Uczelni, ustanowił godziny rektorskie w dniu 2 listopada w godzinach 8 - 20 dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Dzień rektorski 2.11"


Archiwum »