Katedra Matematyki Stosowanej

Strona WWW katedry: Katedra Matematyki Stosowanej

SEKRETARIAT KATEDRY

mgr inż. Anna Łyda

e-mail: a.lyda@pollub.pl

tel. (81) 538 45 01

budynek „Oxford”, pokój Ox 131D

KIEROWNIK KATEDRY

dr Ewa Łazuka, profesor uczelni

e-mail: e.lazuka@pollub.pl

tel. (81) 538 47 04, (81) 538 46 27

budynek „Oxford”, pokój Ox 6 lub Ox 18

Historia Katedry Matematyki Stosowanej

Katedra Matematyki Stosowanej powstała w roku 1990 w wyniku reorganizacji jednostek Politechniki Lubelskiej. Powstawały wtedy nowe kierunki studiów, a zniesienie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego limitów przyjęć na uczelnie wyższe spowodowało w efekcie wzrost liczby studentów i związane z tym zwiększenie zadań dydaktycznych. Był to, poza wzrostem liczbowym kadry matematyków, główny powód podziału Katedry Matematyki funkcjonującej dotąd w strukturze Wydziału Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej, obsługującej od strony dydaktycznej wszystkie wydziały Uczelni. Decyzją władz Politechniki Lubelskiej Katedra Matematyki została podzielona na cztery katedry funkcjonujące w istniejących wówczas wydziałach. W ten sposób, poza macierzystą Katedrą Matematyki pozostałą na Wydziale Elektrotechniki, pojawiły się: Katedra Matematyki Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki, Katedra Zastosowań Matematyki na Wydziale Mechanicznym oraz Katedra Matematyki i Geometrii Wykreślnej na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Po zmianach organizacyjnych, których wynikiem było przekształcenie w 2007 roku Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki w dwa odrębne wydziały: Wydział Zarządzania i Wydział Podstaw Techniki, Katedra Matematyki Stosowanej weszła w skład Wydziału Podstaw Techniki. Od momentu powstania kierunku Matematyka na tym wydziale, a więc od 1 października 2008 roku, podstawową działalnością dydaktyczną Katedry jest obsługa tego właśnie kierunku, zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu kształcenia. Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na pozostałych kierunkach Wydziału Podstaw Techniki, a także na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Budownictwa i Architektury. Od roku akademickiego 2020/2021 Katedra prowadzi także 7-semestralne studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria i analiza danych.

Pierwszym kierownikiem Katedry Matematyki Stosowanej był prof. dr hab. Zdzisław Grodzki. Pełnił on funkcję kierownika w latach 1990-1993 oraz 1994-2001. W roku akademickim 1993-1994 Katedrą kierował dr Janusz Szuster. Po przejściu profesora Zdzisława Grodzkiego na emeryturę w roku 2001, przez rok Katedrą kierował dr Jerzy Żurawiecki. W latach 2002-2012 roku funkcję kierownika Katedry Matematyki Stosowanej pełnił prof. dr hab. Józef Waniurski, a po jego odejściu na emeryturę, od 2012 do 2016 roku, kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Waldemar Cieślak. W latach 2016-2019 funkcję kierownika Katedry sprawował dr Janusz Szuster.

Od 1 października 2019 roku funkcję kierownika Katedry pełni dr Ewa Łazuka. Zgodnie z Zarządzeniem Nr R-54/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej w ramach Katedry Matematyki Stosowanej z dniem 1 października 2019 roku utworzone zostały: Zakład Badawczy Modelowania Matematycznego kierowany przez dr Izoldę Gorgol oraz Zakład Dydaktyczny Metod Matematycznych kierowany dra Pawła Wlazia.

Tematyka badań naukowych pracowników Katedry Matematyki Stosowanej

Kierunki prowadzonych badań pracowników KMS w dyscyplinie matematyka można pogrupować następująco:  

 • geometria różniczkowa: dr Anna Makarewicz;
 • teoria sterowania, procesy losowe, procesy markowowskie i półmarkowowskie: dr hab. Yaroslav Chabanyuk, mgr inż. Wojciech Rosa;
 • analiza matematyczna dr Renata Buczko;
 • matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki: dr Izolda Gorgol,dr Ewa Łazuka, dr Janusz Szuster, dr Paweł Wlaź;
 • analiza funkcjonalna, teoria punktów stałych: dr hab. Adam Stachura;
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna: dr hab. Anna Kuczmaszewska, dr Dariusz Majerek;
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa: dr Ewa Łazuka, dr Janusz Szuster, dr Paweł Wlaź;
 • analiza zespolona: mgr inż. Anna Futa, mgr inż. Magdalena Jastrzębska.

Ponadto pracownicy KMS prowadzą również badania w innych dyscyplinach naukowych:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja: dr hab. Yaroslav Chabanyuk, dr Izolda Gorgol, mgr inż. Wojciech Rosa;
 • pedagogika: dr Ewa Łazuka;
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: dr Dariusz Majerek.

Aktualny dorobek naukowy poszczególnych pracowników naukowych można znaleźć na stronie Biblioteki PL: https://pub.pollub.pl/views/authors/

Dydaktyka

Pracownicy Katedry Matematyki Stosowanej prowadzą zajęcia z matematyki, analizy danych, podstaw informatyki oraz matematyki finansowej. Katedra przez wiele lat prowadziła Podyplomowe Studium Matematyki z Elementami Informatyki, wykształciła kilkuset obecnych nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjum. Od roku akademickiego 2008/2009 Katedra prowadzi studia na kierunku Matematyka.

Od roku akademickiego 2016/2017 studia I stopnia na kierunku Matematyka prowadzone są w cyklu 7-semestralnym, jako studia inżynierskie o profilu praktycznym.

Program studiów wzbogacony został o zajęcia o charakterze aplikacyjnym, takie jak: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Komputerowe systemy wspomagania pracy inżyniera, Metoda elementów skończonych, Grafika komputerowa, Statystyczna analiza danych, Hurtownie danych i systemy analizy danych.

Od roku akademickiego 2017/2018 studia II stopnia na kierunku Matematyka prowadzone są jako studia magisterskie o profilu praktycznym, z kompetencjami inżynierskimi. Studia te kończą się nadaniem absolwentom tytułu MAGISTRA INŻYNIERA i są realizowane w cyklu 4-semestralnym dla absolwentów studiów licencjackich I stopnia (rekrutacja letnia) oraz 3-semestralnym dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia (rekrutacja zimowa).

Od roku akademickiego 2020/2021 Katedra prowadzi 7-semestralne studia inżynierskie I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria i analiza danych.