Katedra Matematyki Stosowanej

Strona WWW katedry: Katedra Matematyki Stosowanej

tel. (81) 538 45 01
Budynek "Oxford" (O), pokój 131

KIEROWNIK KATEDRY
dr Janusz Szuster
tel: (81) 538 45 63
e-mail: j.szuster@pollub.pl
Budynek "Oxford" (O), pokój 131A


Katedra powstała na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy Katedra Matematyki obsługująca całą Politechnikę Lubelską została podzielona na Katedry obsługujące poszczególne Wydziały. Obecnie, po zmianach organizacyjnych 2007/2008, nasza Katedra prowadzi zajęcia na wydziałach Podstaw Techniki, Inżynierii Środowiska oraz Budownictwa i Architektury. Organizacyjnie jest częścią składową Wydziału Podstaw Techniki. Kierownikiem Katedry od początku jej powstania był prof. dr hab. Zdzisław Grodzki. Od października 2001 prof. Grodzki jest na emeryturze, Katedrą w roku akademickim 2001/2002 kierował dr Jerzy Żurawiecki. Od października 2002 kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Józef Waniurski. W 2012 roku kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Waldemar Cieślak.


PRACOWNICY KATEDRY PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE BADANIA

Pracownicy Katedry zajmują się badaniami w dziedzinie geometrii różniczkowej (prof. dr hab. W. Cieślak), matematycznych podstaw informatyki (rejestry przesuwające, teoria automatów, kryptografia, teoria grafów - dr I. Gorgol, dr E. Łazuka, dr J. Szuster, dr P. Wlaź), rachunku prawdopodobieństwa (dr A. Kuczmaszewska, dr D. Majerek).