Katedra Matematyki Stosowanej

Strona WWW katedry: Katedra Matematyki Stosowanej

tel. (81) 538 45 01
Budynek "Oxford" (O), pokój 131

KIEROWNIK KATEDRY
dr Janusz Szuster
tel: (81) 538 45 63
e-mail: j.szuster@pollub.pl
Budynek "Oxford" (O), pokój 131A


Historia Katedry Matematyki Stosowanej

Katedra Matematyki Stosowanej powstała w roku 1990 w wyniku reorganizacji jednostek Politechniki Lubelskiej. Powstawały wtedy nowe kierunki studiów, a zniesienie przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego limitów przyjęć na uczelnie wyższe spowodowało w efekcie wzrost liczby studentów i związane z tym zwiększenie zadań dydaktycznych. Był to, poza wzrostem liczbowym kadry matematyków, główny powód podziału Katedry Matematyki funkcjonującej dotąd w strukturze Wydziału Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej, obsługującej od strony dydaktycznej wszystkie wydziały Uczelni. Decyzją władz Politechniki Lubelskiej Katedra Matematyki została podzielona na cztery katedry funkcjonujące w istniejących wówczas wydziałach. W ten sposób, poza macierzystą Katedrą Matematyki pozostałą na Wydziale Elektrotechniki, pojawiły się: Katedra Matematyki Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki, Katedra Zastosowań Matematyki na Wydziale Mechanicznym oraz Katedra Matematyki i Geometrii Wykreślnej na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Po zmianach organizacyjnych, których wynikiem było przekształcenie w 2007 roku Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki w dwa odrębne wydziały: Wydział Zarządzania i Wydział Podstaw Techniki, Katedra Matematyki Stosowanej weszła w skład Wydziału Podstaw Techniki. Od momentu powstania kierunku Matematyka na tym wydziale, a więc od 1 października 2008 roku, podstawową działalnością dydaktyczną Katedry jest obsługa tego właśnie kierunku, zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu kształcenia. Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na pozostałych kierunkach Wydziału Podstaw Techniki, a także na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Budownictwa i Architektury.

Pierwszym kierownikiem Katedry Matematyki Stosowanej był prof. dr hab. Zdzisław Grodzki. Pełnił on funkcję kierownika w latach 1990-1993 oraz 1994-2001. W roku akademickim 1993-1994 Katedrą kierował dr Janusz Szuster. Po przejściu profesora Zdzisława Grodzkiego na emeryturę w roku 2001, przez rok Katedrą kierował dr Jerzy Żurawiecki. W latach 2002-2012 roku funkcję kierownika Katedry Matematyki Stosowanej pełnił prof. dr hab. Józef Waniurski, a po jego odejściu na emeryturę, od 2012 do 2016 roku, kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Waldemar Cieślak. Od 2016 roku funkcję kierownika Katedry sprawuje dr Janusz Szuster.


Tematyka badań naukowych pracowników
Katedry Matematyki Stosowanej

Kierunki  prowadzonych  badań  pracowników KMS można pogrupować następująco:  

  • geometria różniczkowa:  prof. dr hab. W. Cieślak, dr Anna Makarewicz;
  • teoria sterowania, procesy losowe, procesy markowowskie i półmarkowowskie:  dr hab. Yaroslav Chabanyuk, mgr Wojciech Rosa;
  • analiza matematyczna:  prof. dr hab. Leopold Koczan, mgr Renata Rososzczuk;
  • matematyczne podstawy informatyki:dr Izolda Gorgol, dr Ewa Łazuka, dr Janusz Szuster, dr Paweł Wlaź;
  • analiza funkcjonalna, teoria punktów stałych:  prof. dr hab. Adam Stachura;
  • gry obronne, modele liczebności populacji:  prof. dr hab. Witold Rzymowski;
  • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna:  dr hab. Anna Kuczmaszewska, dr Dariusz Majerek;
  • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,  wykorzystanie fraktali i szarych modeli w matematyce finansowej:  dr Ewa Łazuka, prof. dr hab. Witold Rzymowski, dr Janusz Szuster, dr Paweł Wlaź.