Katedra Matematyki Stosowanej

Strona WWW katedry: Katedra Matematyki Stosowanej

SEKRETARIAT KATEDRY

mgr inż. Anna Łyda

e-mail: a.lyda@pollub.pl

tel. (81) 538 45 01

budynek „Oxford”, pokój Ox 131D

KIEROWNIK KATEDRY

dr Ewa Łazuka, profesor uczelni

e-mail: e.lazuka@pollub.pl

tel. (81) 538 47 04, (81) 538 46 27

budynek „Oxford”, pokój Ox 6 lub Ox 18

Historia Katedry Matematyki Stosowanej 

Katedra Matematyki Stosowanej powstała w roku 1990 w wyniku reorganizacji jednostek Politechniki Lubelskiej. Powstawały wtedy nowe kierunki studiów, a zniesienie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego limitów przyjęć na uczelnie wyższe spowodowało w efekcie wzrost liczby studentów i związane z tym zwiększenie zadań dydaktycznych. Był to, poza wzrostem liczbowym kadry matematyków, główny powód podziału Katedry Matematyki funkcjonującej dotąd w strukturze Wydziału Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej, obsługującej od strony dydaktycznej wszystkie wydziały Uczelni. Decyzją władz Politechniki Lubelskiej Katedra Matematyki została podzielona na cztery katedry funkcjonujące w istniejących wówczas wydziałach. W ten sposób, poza macierzystą Katedrą Matematyki pozostałą na Wydziale Elektrotechniki, pojawiły się: Katedra Matematyki Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki, Katedra Zastosowań Matematyki na Wydziale Mechanicznym oraz Katedra Matematyki i Geometrii Wykreślnej na Wydziale Budownictwa i Architektury. 

Po zmianach organizacyjnych, których wynikiem było przekształcenie w 2007 roku Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki w dwa odrębne wydziały: Wydział Zarządzania i Wydział Podstaw Techniki, Katedra Matematyki Stosowanej weszła w skład Wydziału Podstaw Techniki. Od momentu powstania kierunku Matematyka na tym wydziale, a więc od 1 października 2008 roku, podstawową działalnością dydaktyczną Katedry jest obsługa tego właśnie kierunku, zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu kształcenia. Ponadto pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na pozostałych kierunkach Wydziału Podstaw Techniki, a także na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Budownictwa i Architektury.

Pierwszym kierownikiem Katedry Matematyki Stosowanej był prof. dr hab. Zdzisław Grodzki. Pełnił on funkcję kierownika w latach 1990-1993 oraz 1994-2001. W roku akademickim 1993-1994 Katedrą kierował dr Janusz Szuster. Po przejściu profesora Zdzisława Grodzkiego na emeryturę w roku 2001, przez rok Katedrą kierował dr Jerzy Żurawiecki. W latach 2002-2012 roku funkcję kierownika Katedry Matematyki Stosowanej pełnił prof. dr hab. Józef Waniurski, a po jego odejściu na emeryturę, od 2012 do 2016 roku, kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Waldemar Cieślak. W latach 2016-2019 funkcję kierownika Katedry sprawował dr Janusz Szuster. 

Od 1 października 2019 roku funkcję kierownika Katedry pełni dr Ewa Łazuka. Zgodnie 

z Zarządzeniem Nr R-54/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej 

w ramach Katedry Matematyki Stosowanej z dniem 1 października 2019 roku utworzone zostały: Zakład Badawczy Modelowania Matematycznego kierowany przez dr Izoldę Gorgol oraz Zakład Dydaktyczny Metod Matematycznych kierowany dra Pawła Wlazia.

Tematyka badań naukowych pracowników

Katedry Matematyki Stosowanej

Kierunki prowadzonych badań pracowników KMS można pogrupować następująco:  

• geometria różniczkowa:  dr Anna Makarewicz;

• teoria sterowania, procesy losowe, procesy markowowskie i półmarkowowskie:  dr hab. Yaroslav Chabanyuk, mgr inż. Wojciech Rosa;

• analiza matematyczna:  dr hab. Leopold Koczan, dr Renata Rososzczuk;

• matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki:  dr Izolda Gorgol, dr Ewa Łazuka, dr Janusz Szuster, dr Paweł Wlaź;

• analiza funkcjonalna, teoria punktów stałych:  dr hab. Adam Stachura;

• rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna:  dr hab. Anna Kuczmaszewska, dr Dariusz Majerek;

• matematyka finansowa i ubezpieczeniowa:  dr Ewa Łazuka, dr Janusz Szuster, dr Paweł Wlaź.