Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe zastosowań informatyki w nauce i biznesie „InfoNaBi”

Koło naukowe skupia studentów z kierunku ETI oraz kierunków pokrewnych. Wspomaga przyszłych absolwentów do pracy w biznesie oraz szkolnictwie. Poprzez aktywną współpracę z przemysłowymi ośrodkami informatycznymi organizuje praktyki informatyczne w biznesie.

Celem Koła jest:
a)      Rozbudzanie zainteresowań naukowych studentów;
b)      Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
c)       Prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów;
d)      Rozwijanie innych form aktywności naukowej związanej z programem naukowo-dydaktycznym realizowanym na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna;
e)      Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi;
f)       Promowanie studentów oraz absolwentów Politechniki Lubelskiej;
g)      Integracja środowiska studenckiego i naukowego.


Tematyką zainteresowań naukowych koła jest:
a)      Wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych w biznesie;
b)      Wpływ nowych technologii na efektywność kształcenia;
c)       Rozwijanie form komunikacji poza personalnej;
d)      Trendy w kształceniu na odległość.


Koło realizuje swoje cele poprzez:
a)      Badania literaturowe określające dotychczasowe osiągnięcia technologii informatycznej w biznesie;
b)      Zdalną obserwację kultury pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących informatykę;
c)       Utworzenie serwisu informacyjnego o działalności koła w postaci witryny internetowej;
d)      Aktywną pracę poprzez Internet na rzecz aktualizowania stron informacyjnych koła;
e)      Popularyzację koła wśród studentów w serwisach społecznościowych;
f)       Udział (praktyki) w działaniach biznesowych przedsiębiorstw wspomaganych systemami informatycznymi;
g)      Penetrację przedsiębiorstw dotyczącą poznania trendów informatycznych procesów biznesowych;
h)      Współpracę z firmą Microsoft w celu obsługi MSDAA i generowania kluczy do aplikacji dla pracowników i studentów Wydziału Podstaw Techniki;
i)        Organizację spotkań szkoleniowych z firmami tworzącymi nowe technologie oraz z producentami oprogramowania dla biznesu;
j)        Opracowywanie szkoleń wirtualnych i udział w konferencjach tematycznych;
k)      Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła prac badawczych;
l)        Współpracę z innymi podmiotami naukowymi i przemysłowymi w kraju i za granicą;
m)    Organizowanie wycieczek i objazdów naukowych.

Strona internetowa Koła Naukowego:
http://ti.pollub.pl/informacje

Opiekun koła: dr Robert Lis- r.lis@pollub.pl
Przewodnicząca koła: Baran Katarzyna
Zastępca przewodniczącego: Skibiński Karol
Skarbnik koła naukowego: Stryszak Tomasz

Kontakt i zapisy przez forum koła naukowego:
http://ti.pollub.pl/forum
oraz w środy w godz. 10-12 w pokoju 239.