Konferencja

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców pt. „Współczesne technologie w mechanice”, która odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia 2018 roku w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, współprace między naukowcami, poszerzanie zainteresowań, doskonalenie procesu badań, doskonalenie umiejętności pracy naukowej.

Naukowe kierunki konferencji to

Ø  Progresywne metody i środki obróbki materiałów;

Ø  Współczesne procesy technologiczne;

Ø  Modelarstwo i eksperymentalne badania w trybologii;

Ø  Stosowanie komputerowych technologii w materiałoznawstwie;

Ø  Technologie energii i energetyki odnawialnej;

Ø  Mechatronika, robotyka i informatyka;

Ø  Najnowsze technologie i środki w branżach przemysłu;

Ø  Bioinżynieria i biotechnologia;

Ø  Nanotechnologie;

Ø  Podnoszenie jakości produkcji i usług;

Ø  Architektura i urbanistyka.

Powyższa tematyka dotyczy przede wszystkim zakresu nauk technicznych, jednak mile widziane są osoby z innych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Informacje organizacyjne

Ø  Zgłoszenia na Konferencję (formularz) prosimy przesyłać do 31 marca 2018r. na                         e-mail: slashchuk_viktor@ukr.net lub m.sniadkowski@pollub.pl

Ø  Konferencja odbędzie się w Budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim, ul. Instytucka 11. Obrady będą przebiegać zgodnie z przesłanym Państwu w późniejszym terminie szczegółowym programem Konferencji.

Ø  Uczestników Konferencji prosimy o przygotowanie wystąpień w ramach nakreślonej powyżej problematyki. Konferencja odbywać się będzie w języku ukraińskim, polskim i angielskim.  Artykuły (w języku angielskim), które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w czasopiśmie indeksowanym w Copernicus. Pozostałe artykuły zostaną opublikowane w monografii.

Ø  Osoby, które nie będą brały udziału w konferencji, prosimy o przesłanie artykułów do dnia 31 marca 2018 roku.Osoby, które wezmą udział w konferencji, mogą oddać artykuły w dniu konferencji. Powinny być przygotowane materiałów według następujących wytycznych: http://mtm-khnu.inf.ua/requirements.html

Ø  Koszt udziału w konferencji – 150€

Ø  Wydruk  referatu bez uczestnictwa – 30€.

Ø  Karta zgłoszenia udziału w konferencji:

 http://mtm-khnu.inf.ua/Registration_card_mtm_pol.doc

 

Organazatorzy

Katedra Podstaw Projektowania Wydziału Inżynierii Mechanicznej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, UA.

Katedra Metod i Technik Nauczania Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, PL.

Strona internetowa Konferencji

http://mtm-khnu.inf.ua/index_eng.html


Informacje na temat konferencji:

Wiktor Slaszczuk: +38 067 350 77 72, Ukraina

Mariusz Śniadkowski: +48 502365560, Polska

Poczta elektroniczna

slashchuk_viktor@ukr.net

m.sniadkowski@pollub.pl