Konferencja

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców. W poprzednim roku konferencja odbyła się na Ukrainie w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym. W obecnym roku zapraszamy młodych naukowców na konferencję pt. „Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych", która odbędzie się w dniach 25-27 marca 2019 roku w Politechnice Lubelskiej.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, współprace między naukowcami, poszerzanie zainteresowań, doskonalenie procesu badań, doskonalenie umiejętności pracy naukowej.

Kierunki konferencji dla młodych naukowców zorientowane zostały na aspekt bezpieczeństwa zwłaszcza w aspekcie eksploatacji urządzeń technicznych. 

Powyższa tematyka dotyczy przede wszystkim zakresu nauk technicznych, jednak mile widziane są osoby z innych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Informacje organizacyjne

Ø  Zgłoszenia na Konferencję (formularz) prosimy przesyłać do 15 marca 2019r. na                         e-mail:m.sniadkowski@pollub.pl lub slashchuk_viktor@ukr.net 

Ø  Konferencja odbędzie się w Budynku Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38. Obrady będą przebiegać zgodnie z przesłanym Państwu w późniejszym terminie szczegółowym programem Konferencji.

Ø  Uczestników Konferencji prosimy o przygotowanie wystąpień w ramach nakreślonej powyżej problematyki. Konferencja odbywać się będzie w języku polskim, ukraińskim i angielskim.  Artykuły prosimy przygotować w języku angielskim lub polskim, które zostaną opublikowane w monografii. Artykuły w języku angielskim, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym. 

Ø  Osoby, które wezmą udział w konferencji, mogą oddać artykuły w dniu konferencji. Materiały powinny być przygotowane według następujących wytycznych: Format A4; margines 2,5; odstęp 1; przypisy dolne system przecinkowy; streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. 

Ø  Koszt udziału w konferencji – 250 zł

Ø  Karta zgłoszenia udziału w konferencji: Karta

 

Organizatorzy:

Katedra Metod i Technik Nauczania Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, PL.

Katedra Podstaw Projektowania Wydziału Inżynierii Mechanicznej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego, UA.


Informacje na temat konferencji:

Mariusz Śniadkowski: +48 502365560, Polska

Wiktor Slaszczuk: +38 067 350 77 72, Ukraina

Poczta elektroniczna

slashchuk_viktor@ukr.net

m.sniadkowski@pollub.pl