PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE

W roku akademickim 2018/19 rozpoczniemy kolejną edycję PSP


Warunki rekrutacji: złożenie podania o przyjęcie, przedstawienie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela, dyplom ukończenia uczelni wyższej I lub II stopnia.
Tryb: przyjmowanie zgłoszeń w dziekanacie Wydziału Podstaw Techniki (do Pani Eweliny Kukulskiej) lub w p.239, II pietro - u kierownika studiów. Odpłatność za studia 800 zł za semestr przy naborze min. 25 osób.

 

Internetowy formularz rejestracji kandydatów


Przyjmujemy zgłoszenia do 15 października 2018r.

Osoby, które się zgłosiły, prosimy o dostarczanie dokumentów 


Wszelkie dodatkowe informacje dla osób zainteresowanych w Katedrze Metod i Technik Nauczania u kierownika studiów- pokój 238/239, tel. (81)538 4498 ; 502365560

W ramach podyplomowych studiów pedagogicznych realizowane jest przygotowanie pedagogiczne. Zajęcia odbywają się w Lublinie w budynku Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Studia przygotowują uczestników do zawodu nauczyciela, dają formalne uprawnienia pedagogiczne. Adresowane są do absolwentów szkół wyższych, w tym kierunków technicznych I i II stopnia. Program studiów obejmuje zajęcia z przedmiotów: pedagogika, dydaktyka, psychologia, technologia informacyjna, komunikacja społeczna z elementami emisji głosu, bhp oraz seminarium i praktykę pedagogiczną. ZapraszamyWzór podania o przyjęcie w pliku DOC
Wzór podania o przyjęcie w pliku PDF

 

Informacje 2017/2018

 

Informacje 2016/2017

 

PODYPLOMOWE STUDIA NAUCZANIE TECHNIKI

W roku akademickim 2018/19 rozpoczniemy kolejną edycję Studiów

Studia trwaja trzy semestry i dają uprawnienia do nauczania przedmiotu zajęcia techniczne w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dodatkowe informacje.

Przyjmujemy zgłoszenia do 15 października 2018r. 

Osoby, które się zgłosiły, prosimy o dostarczanie dokumentów 

Pozostałe informacje dla osób zainteresowanych w Katedrze Metod i Technik Nauczania - pokój 238, tel. (81) 538 44 98; (81) 538 45 41 ; 502365560;