PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE

W roku akademickim 2020/21 planujemy kolejną edycję PSP


Warunki rekrutacji: złożenie podania o przyjęcie, przedstawienie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela, dyplom ukończenia uczelni wyższej II stopnia.
Tryb: przyjmowanie zgłoszeń w dziekanacie Wydziału Podstaw Techniki (do Pani Eweliny Kukulskiej) lub w p.239, II pietro - u kierownika studiów. Odpłatność za studia 800 zł za semestr przy naborze min. 25 osób.

 Trwa rekrutacja na studia podyplomowe.

Wszelkie dodatkowe informacje dla osób zainteresowanych w Katedrze Metod i Technik Nauczania u kierownika studiów- pokój 238/239, tel. (81)538 4498 ; 502365560

W ramach podyplomowych studiów pedagogicznych realizowane jest przygotowanie pedagogiczne. Zajęcia odbywają się w Lublinie w budynku Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Studia przygotowują uczestników do zawodu nauczyciela, dają formalne uprawnienia pedagogiczne. Adresowane są do absolwentów szkół wyższych II stopnia. Program studiów obejmuje zajęcia z przedmiotów: pedagogika, dydaktyka, psychologia, technologia informacyjna, emisję głosu, bhp oraz seminarium i praktykę pedagogiczną. Zapraszamy

Formularz zgłoszeniowyWzór podania o przyjęcie w pliku DOC
Wzór podania o przyjęcie w pliku PDF

 


 

PODYPLOMOWE STUDIA NAUCZANIE TECHNIKI

W roku akademickim 2020/21 planujemy kolejną edycję Studiów

Studia trwają trzy semestry i dają uprawnienia do nauczania przedmiotu zajęcia techniczne w szkołach podstawowych. Dodatkowe informacje.

Trwa przyjmowanie zgłoszeń. 

Osoby, które się zgłoszą, zostaną poproszone  o dostarczenie dokumentów po uruchomieniu edycji studiów.

Pozostałe informacje dla osób zainteresowanych w Katedrze Metod i Technik Nauczania - pokój 238, tel. (81) 538 44 98; (81) 538 45 41 ; 502365560;