Informacje 2018/19

Podyplomowe Studia Pedagogiczne  2018/2019

Informacje:

1. Spotkanie organizacyjne 20.X.2018 r. sala nr 9, Wydział Podstaw Techniki, godz. 9.00 

2. Przyjmowanie brakujących dokumentów 20.X.2018r. godz. 8.00-9.00 pokój nr 7

Wpłaty za PSP dokonujemy na konto:

Numer konta
Bank Pekao S.A. Oddział Lublin
78124054971111000050062364
Politechnika Lubelska
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 38 D
z dopiskiem: PSP 2018/19

Terminy zjazdów:

1. 20-21.X.2018r.   

2. 17-18.XI.2018r.   

3. 24-25.XI.2018r.   

4. 8-9.XII.2018r.

5. 12-13.I.2019r.     

6. 26-27.I.2019r.      

7. 23-24.II.2019r.   

8. 2-3.III.2019r.

9. 16-17.III.2019r.

10. 30-31.III.2019r.

11. 6-7. IV.2019r.

12. 11-12.V.2019r.

13. 18-19.V.2019r.

14. 1-2.VI.2019r.      Plan zajęć  Word   Pdf 

15. 8-9.VI.2019r.      Plan zajęć  Word   Pdf