Publikacja Katedry

Myśl pedagogiczna, kreowana współcześnie także pod wpływem technologii informacyjnych, skłania do podejmowania pogłębionych refleksji pedagogicznych oraz prowadzenia badań empirycznych w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji. 

Zadaniem publikacji KMiTN jest ukazywanie wybranych aspektów społeczno-pedagogicznej użyteczności technologii informacyjnej. Podjęta tematyka stanowi przyczynek do poszukiwań najlepszych rozwiązań edukacyjnych oraz stanowi zaproszenie dla teoretyków i praktyków edukacji do włączenia się do wspólnych poszukiwań, analiz i badań. Poszczególne tomy publikacji są recenzowane. Recenzenci

Tom I

Tom II

Tom III

Tom IV

Tom V

Tom VI

Tom VII

Tom VIII

Tom IX