Katedra Podstaw Techniki

Strona WWW katedry: http://www.kpt.pollub.pl

tel. (81) 538 44 89 lub 538 46 74
e-mail: wpt.kpt@pollub.pl
Budynek "Oxford" (O), pokój 128

KIEROWNIK KATEDRY
dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, Profesor uczelni
e-mail: d.wojcicka-migasiuk@pollub.pl

 

PRACOWNICY KATEDRY PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE BADANIA

Tematy wiodące:

 1. Analiza stanu warstwy wierzchniej i metody jej badań.
 2. Optymalizacja ze względu na czynniki technologiczno - organizacyjne kosztów wytwarzania przedmiotów w przezbrajalnych systemach obróbkowych.
 3. Model przejęcia ciepła przez ścianę cieplną komory technicznej.
 4. Realizacja metody poszukiwania rozwiązań reprezentatywnych z opracowaniem programu komputerowego obliczeń.
 5. Metody przetwarzania wiedzy o układach elektrycznych i elektronicznych na przykładzie wybranych procesów technologicznych.
 6. Badania otrzymywania warstw ochronnych o różnym składzie. Opracowanie projektu stanowiska badawczego do badań związanych ze zużyciem i jakością narzędzi.
 7. Analiza zagadnienia wspomagania komputerowego wybranych problemów techniki.

Dodatkowa tematyka:

 1. Projektowanie procesów technologicznych oraz procesów kształcenia technicznego z zastosowaniem wspomagania komputerowego.
 2. Intensyfikacja procesów technologicznych z wykorzystaniem jej wyników do podwyższania efektywności kształcenia.
 3. Badania nad możliwościami zwiększenia trwałości narzędzi i poprawy jakości wyrobu:
 • intensyfikacja procesów wytwórczych ze szczególnym uwzględnieniem procesów tribologicznych,
 • badania wielkości zużycia wybranych materiałów w powiązaniu ze stanem i własnościami warstw wierzchnich,
 • badanie charakterystyk tribologicznych układów krzywoliniowych przy uwzględnieniu zmiennych obciążeń,
 • badania procesów przejęcia ciepła przez ścianę komory cieplnej z opracowaniem modeli matematycznych ich prognozowania,
 • badania nad zastosowaniem technik obliczeniowych Fuzzy Logic, Neurell Network i Neuro Fuzzy - do prognozowania efektywności kształcenia.