Studia podyplomowe pedagogiczne


STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE

Od 2009 roku Katedra Metod i Technik Nauczania prowadzi Podyplomowe Studia Pedagogiczne.
Studia te przygotowują do zawodu nauczyciela i dają uprawnienia pedagogiczne. Adresowane są do absolwentów szkół wyższych, w tym szczególnie kierunków technicznych I i II stopnia oraz studentów ostatnich lat studiów.