Komisje Wydziałowe i pełnomocnictwa

Wydziałowa Komisja Oceniająca

 • dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, profesor uczelni, przewodnicząca
 • dr inż. Michał Charlak
 • dr hab. Mariusz Śniadkowski, profesor uczelni
 • dr Ewa Łazuka, profesor uczelni

Wydziałowa Komisja ds. Finansów

 • dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, profesor uczelni, przewodnicząca
 • dr hab. Mariusz Śniadkowski, profesor uczelni
 • dr Ewa Łazuka, profesor uczelni
 • mgr inż Anna Łyda

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

·         dr hab. Anna Kuczmaszewska, profesor uczelni,przewodnicząca 

 • dr hab. Halina Rarot, profesor uczelni
 • dr hab. Mariusz Śniadkowski, profesor uczelni
 • dr inż. Mirosław Malec
 • dr inż. Wiesław Wójcik
 • dr Paweł Wlaź
 • przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak - przewodnicząca
 • dr hab. Halina Rarot, profesor uczelni, v-ce przewodnicząca
 • dr Izolda Gorgol- v-ce przewodnicząca
 • dr inż. Mirosław Malec
 • dr Dariusz Majerek
 • mgr inż. Barbara Buraczyńska
 • dr inż. Marek Horyński - przedstawiciel rynku pracy
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego – student kierunku ETI
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego – student kierunku IB
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego – student kierunku Matematyka

Zespołu ds. archiwizacji:

·         mgr inż. Ewelina Kukulska – przewodnicząca

·         dr Anna Makarewicz - przedstawiciel katedr dyplomujących odpowiedzialny za archiwizację prac dyplomowych kierunku Matematyka

·         mgr inż. Jakub Rzeczkowski – przedstawiciel katedr dyplomujących odpowiedzialny za archiwizację prac dyplomowych kierunków ETI i IB

·         mgr Beata Piekarz

Pełnomocnictwa

dr hab. Halina Rarot, profesor uczelni pełnomocnik Dziekana  Wydziału Podstaw Techniki ds. współpracy z Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego w kadencji 2016-2020,  pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. studentów niepełnosprawnych w kadencji 2016-2020

dr inż. Mirosław Malec – pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. promocji kierunku ETI oraz kierunku IB w kadencji 2016-2020

dr Anna Makarewicz – pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. promocji kierunku matematyka w kadencji 2016-2020

dr Sebastian Gnapowski – pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. praktyk studenckich na kierunku ETI oraz kierunku IB w kadencji 2016-2020

dr Paweł Wlaź – pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. praktyk studenckich na kierunku Matematyka w kadencji 2016-2020

dr Izolda Gorgol-pełnomocnik w imieniu Politechniki Lubelskiej do podpisywania umów międzyinstytucjonalnych oraz aneksów do umów międzyinstytucjonalnych związanych z realizacją przez Politechnikę Lubelską Programu Erasmus+