Komisje Wydziałowe i pełnomocnictwa

Wydziałowa Komisja Oceniająca

 • dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. Uczelni - przewodnicząca
 • dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. Uczelni
 • dr Ewa Łazuka, prof. Uczelni
 • dr Michał Charlak

Wydziałowa Komisja ds. Finansów

 • dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk,prof. Uczelni  - przewodnicząca
 • dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. Uczelni
 • dr Ewa Łazuka, prof. Uczelni
 • mgr inż. Anna Łyda

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

 • dr Paweł Wlaź - przewodniczący
 • dr hab. Anna Kuczmaszewska, prof. Uczelni
 • dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. Uczelni
 • dr Agnieszka Gandzel 
 • dr inż. Mirosław Malec
 • dr inż. Wiesław Wójcik
 • dr Renata Rososzczuk
 • Przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak - przewodnicząca
 • dr hab. Halina Rarot - v-ce przewodnicząca
 • dr Izolda Gorgol- v-ce przewodnicząca
 • dr Dariusz Majerek
 • dr Renata Lis
 • dr Anna Makarewicz
 • mgr inż. Magda Wlazło-Ćwiklińska
 • dr inż. Marek Horyński- przedstawiciel rynku pracy
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Student kierunku ETI
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Student kierunku IB
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Student kierunku Matematyka
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Student kierunku IAD

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 • dr inż. Michał Charlak - przewodniczący
 • mgr inż. Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk- sekretarz
 • dr Anna Makarewicz - członek
 • Żaneta Syczek - członek

Zespół ds. archiwizacji:

 • mgr inż. Ewelina Kukulska – przewodnicząca
 • dr Anna Makarewicz - przedstawiciel katedr dyplomujących odpowiedzialny za archiwizację prac dyplomowych kierunków: matematyka oraz inżynieria i analiza danych
 • mgr inż. Jakub Rzeczkowski – przedstawiciel katedr dyplomujących odpowiedzialny za archiwizację prac dyplomowych kierunków ETI oraz IB
 • mgr Beata Piekarz
 • mgr Małgorzata Jaworowska

Pełnomocnictwa

 • dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. Uczelnipełnomocnik Dziekana ds. rozwoju
 • dr Agnieszka Gandzel - pełnomocnik Dziekana WPT ds. wyjazdów w ramach programu Erasmus+:  wyjazdy studentów na studia i praktyki, absolwentów na praktyki oraz pracowników w celach szkoleniowych i w celu prowadzenia zajęć
 • dr Izolda Gorgol - pełnomocnik Dziekana WPT ds. przyjazdów w ramach programu Erasmus+: przyjazdy studentów na studia i praktyki, absolwentów na praktyki oraz pracowników w celach szkoleniowych i w celu prowadzenia zajęć, odpowiedzialna za pracę zespołu oraz zawieranie umów międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+
 • dr Paweł Wlaź - pełnomocnik ds. praktyk na kierunku matematyka
 • dr Dariusz Majerek- pełnomocnik ds. praktyk na kierunku inżynieria i analiza danych
 • dr hab. Mariusz Śniadkowski - pełnomocnik ds. praktyk dydaktycznych na kierunku edukacja techniczno-informatyczna
 • dr Agnieszka Gandzel - pełnomocnik ds. praktyk techniczno-informatycznych na kierunku edukacja techniczno-informatyczna
 • dr inż. Sebastian Gnapowski - pełnomocnik ds. praktyk zawodowych na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
 • dr Agnieszka Gandzel - pełnomocnik ds. promocji kierunków ETI oraz IB
 • dr Anna Makarewicz - pełnomocnik ds. promocji kierunków matematyka oraz IAD