Komisje Wydziałowe i pełnomocnictwa

Komisje Wydziałowe i pełnomocnictwa

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak  – przewodnicząca

dr hab. Halina Rarot – v-ce przewodnicząca 

dr Izolda Gorgol – v-ce przewodnicząca 

dr inż. Mirosław Malec 

dr Dariusz Majerek 

mgr inż. Barbara Buraczyńska 

mgr Wiesław Domownik – Prezes Foto QFS – przedstawiciel rynku pracy 

przedstawiciel Samorządu Studenckiego – student kierunku ETI 

przedstawiciel Samorządu Studenckiego – student kierunku IB 

przedstawiciel Samorządu Studenckiego – student kierunku Matematyka

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry

prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik – przewodniczący

dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

dr hab. Waldemar Cieślak, prof. PL

Wydziałowa Komisja Oceniająca

dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk,prof. PL – przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik

dr hab. Waldemar Cieślak, prof. PL

dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

dr hab. Anna Kuczmaszewska, prof. PL – przewodnicząca

dr hab. Halina Rarot, prof. PL

dr inż. Mirosław Malec

dr inż. Wiesław Wójcik

dr Paweł Wlaź

Wydziałowa Komisja ds. Finansów

prof. dr hab. inż. Mychajło Paszeczko – przewodniczący

dr Robert Lis

dr Paweł Wlaź

Zespół ds. oprogramowania dydaktycznego

dr inż. Michał Charlak – przewodniczący 

dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL 

dr Ewa Łazuka 

dr Robert Lis 

dr Paweł Wlaź 

dr Dariusz Majerek 

mgr inż. Zygmunt Lenik

Zespół ds. współpracy z Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego 

dr hab. Halina Rarot, prof. PL – przewodnicząca

dr inż. Michał Charlak 

dr Ewa Łazuka 

prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik 

prof. dr hab. inż. Mychajło Paszeczko 

dr inż. Mirosław Malec 

dr hab. Yaroslav Chabanyuk

Zespół ds. archiwizacji

mgr inż. Ewelina Kukulska – przewodnicząca 

dr inż. Sylwester Korga – przedstawiciel katedr dyplomujących odpowiedzialny za archiwizację prac dyplomowych kierunków ETI i IB 

dr Anna Makarewicz – przedstawiciel katedr dyplomujących odpowiedzialny za  archiwizację prac dyplomowych kierunku matematyka

Pełnomocnictwa

dr hab. Halina Rarot, prof. PL – pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. współpracy z Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego w kadencji 2016-2020,  pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. studentów niepełnosprawnych w kadencji 2016-2020

dr inż. Mirosław Malec – pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. promocji kierunku ETI oraz kierunku IB w kadencji 2016-2020

dr Anna Makarewicz – pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. promocji kierunku matematyka w kadencji 2016-2020

dr Sebastian Gnapowski – pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. praktyk studenckich na kierunku ETI oraz kierunku IB w kadencji 2016-2020

dr Paweł Wlaź – pełnomocnik Dziekana Wydziału Podstaw Techniki ds. praktyk studenckich na kierunku Matematyka w kadencji 2016-2020

dr Izolda Gorgol-pełnomocnik w imieniu Politechniki Lubelskiej do podpisywania umów międzyinstytucjonalnych oraz aneksów do umów międzyinstytucjonalnych związanych z realizacją przez Politechnikę Lubelską Programu Erasmus+