Konferencja Jubileuszowa WPT

Konferencja Jubileuszowa 

z okazji 10-lecia Wydziału Podstaw Techniki

 16-17 maja 2018r.

Między ciągłością a zmianą.

 Innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego