Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Podstaw Techniki:

-        dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, profesor uczelni

-        dr hab. Mariusz Śniadkowski, profesor uczelni

-        dr inż. Michał Charlak

-        dr Ewa Łazuka, profesor uczelni

-        prof. dr hab. inż. Mychajło Paszeczko

 -       dr  inż.  Joanna Szulżyk-Cieplak

-        mgr inż. Arkadiusz Urzędowski

-        mgr Jarosław Kuzioła

-        Żaneta Syczek – przedstawiciel studentów

oraz

Zgodnie z postanowieniem Statutu PL §59 ust. 3 z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Wydziału Podstaw Techniki uczestniczyć będą również:

-        dr hab. Halina Rarot, profesor uczelni,  przedstawiciel Związku Zawodowego Unia Profesorów Polskich

-        dr inż Marek Horyński - przedstawiciel Organizacji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ" Politechniki Lubelskiej