Rada Wydziału

1. Dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL, Dziekan Wydziału
2. Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL, Prodziekan ds. nauki
3. Dr inż. Michał Charlak, Prodziekan ds. studenckich
4. Dr Ewa Łazuka, Prodziekan ds. studenckich

Przedstawiciele pracowników samodzielnych:

5. Prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik
6. Prof. dr hab. inż. Mychajło Paszeczko
7. Prof. dr hab. Witold Rzymowski
8. Dr hab. Yaroslav Chabanyuk
9. Dr hab. Waldemar Cieślak, prof. PL
10. Dr hab. inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, prof. PL
11. Dr hab. Leopold Koczan, prof. PL
12. Dr hab. Anna Kuczmaszewska, prof. PL
13. Dr hab. Halina Rarot, prof. PL
14. Dr hab. Adam Stachura, prof. PL

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

15. Dr inż. Sebastian Gnapowski
16. Dr Izolda Gorgol
17. Dr inż. Mirosław Malec

Przedstawiciele studentów:

18. Stud. Kamil Senczyk
19. Stud. Katarzyna Głaz
20. Stud. Magdalena Wlazło
21. Stud. Malwina Radowiecka
22. Stud. Patrycja Klimek

Przedstawiciele pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi:

23. Mgr Jarosław Kuzioła