Pracownicy

dr hab. inż. DOROTA WÓJCICKA-MIGASIUK

Kierownik katedry
Dziekan Wydziału Podstaw Techniki

dr hab. inż. Dorota WÓJCICKA-MIGASIUK, profesor uczelni

tel. (81) 538-46-73,
(81) 538-47-02
fax. (81) 538-47-06
strona www: http://dwmigasiuk.pollub.pl
e-mail: wpt.dziekan@pollub.pl 

Pokój ox-127

mgr MONIKA WRONA

Sekretariat Katedry Podstaw Techniki

Specjalista

mgr BEATA PIEKARZ

tel. (81) 538-46-74
tel. (81) 538-44-89
e-mail: b.piekarz@pollub.pl

Pokój ox-128

Zakład Dydaktyczny Podstaw Techniki

dr inż. Michał CHARLAK

Kierownik Zakładu

Prodziekan ds. studenckich

Adiunkt dydaktyczny

dr inż. Michał CHARLAK

tel. (81) 538-44-92
tel. (81) 538-47-04
e-mail: m.charlak@pollub.pl 

Pokój ox-247

dr inż. MIROSŁAW MALEC

Adiunkt dydaktyczny

dr inż. MIROSŁAW MALEC

tel. (81) 538-45-30
e-mail: m.malec@pollub.pl;

Pokój ox-110

dr inż. WIESŁAW WÓJCIK

Adiunkt dydaktyczny

dr inż. WIESŁAW WÓJCIK

tel. (81) 538-45-30
e-mail: w.wojcik@pollub.pl;

Pokój ox-110

dr inż. MAREK HORYŃSKI

Adiunkt dydaktyczny

dr inż. MAREK HORYŃSKI

tel. (81) 538-45-99
e-mail:  m.horynski@pollub.pl;

Pokój ox- 38

dr RENATA LIS

Adiunkt dydaktyczny

dr RENATA LIS


tel. (81) 538-47-04
e-mail: r.lis@pollub.pl 

Pokój ox-125

mgr ANDRZEJ SKIBA

Specjalista

mgr ANDRZEJ SKIBA

tel. (81) 538-44-92
e-mail: a.skiba@pollub.pl;

Pokój ox-27

mgr inż. WITOLD CIENIUSZEK

Specjalista

mgr inż. WITOLD CIENIUSZEK

tel. (81) 538-46-04
e-mail: w.cieniuszek@pollub.pl;

Laboratorium Drewna

Zakład Badań Interdyscyplinarnych

dr inż. JOANNA SZULŻYK-CIEPLAK

Kierownik zakładu

Adiunkt 

dr inż. JOANNA SZULŻYK-CIEPLAK

tel. (81) 538-44-90
e-mail: j.szulzyk-cieplak@pollub.pl 

Pokój ox-126

dr hab. inż. DOROTA WÓJCICKA-MIGASIUK

Kierownik katedry
Dziekan Wydziału Podstaw Techniki

dr hab. inż. Dorota WÓJCICKA-MIGASIUK, profesor uczelni

tel. (81) 538-46-73,
(81) 538-47-02
fax. (81) 538-47-06
strona www: http://dwmigasiuk.pollub.pl
e-mail: wpt.dziekan@pollub.pl 

Pokój ox-127

Prof. dr hab. inż. MYCHAJŁO PASZECZKO

Profesor zwyczajny

Prof. dr hab. inż. MYCHAJŁO PASZECZKO

tel. (81) 538-47-16
e-mail: m.paszeczko@pollub.pl;

Pokój ox-246

 dr  inż. PIOTR KRUPSKI

Adiunkt

dr  inż. PIOTR KRUPSKI

tel. (81) 538-47-16
e-mail: p.krupski@pollub.pl;

Pokój ox-301

mgr inż. MAGDALENA PAŚNIKOWSKA-ŁUKASZUK

Asystent

mgr inż. MAGDALENA PAŚNIKOWSKA-ŁUKASZUK

tel. (81) 538-46-21
e-mail: m.pasnikowska-lukaszuk@pollub.pl 

Pokój ox-126a

mgr inż. ARKADIUSZ URZĘDOWSKI

Asystent

mgr inż. ARKADIUSZ URZĘDOWSKI

tel. (81) 538-44-90
e-mail: a.urzedowski@pollub.pl;

Pokój ox-126

inż. Magda Wlazło

Asystent

mgr inż. MAGDA WLAZŁO-ĆWIKLIŃSKA

tel. (81) 538-46-21
e-mail: m.wlazlo@pollub.pl

Pokój ox-126a

mgr inż. BARBARA BURACZYŃSKA

Asystent 

Dr inż. BARBARA BURACZYŃSKA

tel. (81) 538-46-21
e-mail:  b.buraczynska@pollub.pl;

Pokój ox- 126a

mgr inż. Aleksandra Prus

Asystent

mgr inż. ALEKSANDRA PRUS

tel. (81) 538-44-90
e-mail: a.prus@pollub.pl

Pokój ox-126

mgr JAROSŁAW KUZIOŁA

Główny specjalista

mgr JAROSŁAW KUZIOŁA

tel. (81) 538-45-34
e-mail:  j.kuziola@pollub.pl

Pokój ox- 25

Profesorowie wizytujący

Prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik

Profesor Honorowy Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. inż. KLAUDIUSZ LENIK

tel. (81) 538-44-89
tel. (81) 538-46-74
e-mail: k.lenik@pollub.pl

Pokój ox-128

Dr EWA ŁAZUKA,

Kierownik katedry
Prodziekan ds. studenckich

Profesor uczelni

Dr EWA ŁAZUKA, profesor uczelni

tel. (81) 538-46-27
e-mail: e.lazuka@pollub.pl

Pokój ox-18

Mgr inż. ANNA ŁYDA,

Sekretariat Katedry Matematyki Stosowanej

Główny specjalista

Mgr inż. ANNA ŁYDA

tel. (81) 538-45-01
e-mail: a.lyda@pollub.pl

Pokój ox-131d

Zakład Dydaktyczny Metod Matematycznych

Dr PAWEŁ WLAŹ,

Kierownik zakładu
Adiunkt dydaktyczny

Dr PAWEŁ WLAŹ

tel. (81) 538-45-63
e-mail: p.wlaz@pollub.pl

Pokój ox-131a

Dr EWA ŁAZUKA,

Kierownik katedry
Prodziekan ds. studenckich

Profesor uczelni

Dr EWA ŁAZUKA, profesor uczelni

tel. (81) 538-46-27
e-mail: e.lazuka@pollub.pl

Pokój ox-18

dr JANUSZ SZUSTER

Profesor uczelni 

Dr JANUSZ SZUSTER, profesor uczelni

tel. (81) 538-45-63
e-mail: j.szuster@pollub.pl

Pokój ox-131a

Dr ANNA MAKAREWICZ,

Adiunkt dydaktyczny

Dr ANNA MAKAREWICZ

tel. (81) 538-45-62
e-mail: a.makarewicz@pollub.pl

Pokój ox-40

Dr RENATA ROSOSZCZUK,

Adiunkt dydaktyczny

Dr RENATA BUCZKO

tel. (81) 538-46-67
e-mail: r.rososzczuk@pollub.pl

Pokój ox-131b

Zakład Badawczy Modelowania Matematycznego

Dr IZOLDA GORGOL,

Kierownik zakładu
Adiunkt

Dr IZOLDA GORGOL

tel. (81) 538-46-27
e-mail: i.gorgol@pollub.pl

Pokój ox-18

Dr hab. ANNA KUCZMASZEWSKA, prof. PL

Profesor nadzwyczajny

Dr hab. ANNA KUCZMASZEWSKA, profesor uczelni

tel. (81) 538-46-67
e-mail: a.kuczmaszewska@pollub.pl

Pokój ox-131b

Dr hab. YAROSLAV CHABANYUK,

Profesor uczelni

Dr hab. YAROSLAV CHABANYUK, profesor uczelni

tel. (81) 538-46-24
e-mail: y.chabanyuk@pollub.pl

Pokój ox-21

Dr DARIUSZ MAJEREK,

Adiunkt

Dr DARIUSZ MAJEREK

tel. (81) 538-45-62
e-mail: d.majerek@pollub.pl

Pokój ox-40

Mgr inż. DAGMARA DUDEK,

Asystent

Mgr inż. DAGMARA DUDEK

tel. (81) 538-46-02
e-mail: dagmara.dudek@pollub.pl

Pokój ox-4

mgr inż. Magdalena Jastrzębska

Asystent

Mgr inż. MAGDALENA JASTRZĘBSKA

tel. (81) 538-538-46-02
e-mail: m.jastrzebska@pollub.pl;

Pokój ox-4

mgr inż. Anna Futa

Asystent

Mgr inż. ANNA FUTA

tel. (81) 538-46-02
e-mail: a.futa@pollub.pl

Pokój ox-4

mgr inż. Elżbieta Wośko

Asystent

Mgr inż. ELŻBIETA WOŚKO

tel. (81) 538-538-46-02
e-mail: e.wosko@pollub.pl;

Pokój ox-4

dr hab. Mariusz ŚNIADKOWSKI, prof. PL

Kierownik Katedry, Przewodniczący Rady Dyscyplin Nieewaluowanych PL

dr hab. Mariusz ŚNIADKOWSKI, profesor uczelni

tel. (81) 538-44-98
e-mail: m.sniadkowski@pollub.pl 

Pokój: ox-239

mgr AGNIESZKA BORZĘCKA-STACHYRA

Sekretariat Katedry Metod i Technik Nauczania

Starszy referent

mgr AGNIESZKA BORZĘCKA-STACHYRA

tel. (81) 538-44-98
e-mail: a.stachyra@pollub.pl

Pokój: ox-238

dr hab. HALINA RAROT, prof. PL

Profesor uczelni

dr hab. HALINA RAROT, profesor  uczelni

tel. (81) 538-44-98
e-mail: h.rarot@pollub.pl 

Pokój: ox-237

dr inż. SEBASTIAN GNAPOWSKI

Adiunkt

dr inż. SEBASTIAN GNAPOWSKI

tel. (81) 538-44-98
e-mail: s.gnapowski@pollub.pl 

Pokój: ox-239

Dr ANNA MAKAREWICZ,

Adiunkt dydaktyczny

dr ROBERT LIS

tel. (81) 538-44-98
e-mail: robert.lis@pollub.pl 

Pokój: ox-245

dr AGNIESZKA GANDZEL

Adiunkt

dr AGNIESZKA GANDZEL

tel. (81) 538-44-98
e-mail: a.gandzel@pollub.pl

Pokój: ox-237

mgr inż. JAKUB RZECZKOWSKI

Asystent

mgr inż. JAKUB RZECZKOWSKI

tel. (81) 538-44-98
e-mail: j.rzeczkowski@pollub.pl 

Pokój: ox-239

Dr IZOLDA GORGOL,

Asystent

Mgr inż.  MACIEJ CELIŃSKI

tel. (81) 538-46-27
e-mail: m.celinski@pollub.pl

Pokój ox-247

Mgr inż. ,

Specjalista

Mgr MAŁGORZATA JAWOROWSKA

tel. (81) 538-46-67
e-mail: m.jaworowska@pollub.pl

Pokój ox-247,

mgr inż. ZYGMUNT LENIK

Specjalista

mgr inż. ZYGMUNT LENIK

tel. (81) 538-44-98
e-mail: z.lenik@pollub.pl 

Pokój: ox-245

mgr EWELINA CIESZKO

Starszy referent

mgr EWELINA CIESZKO

tel. (81) 538-45-63
e-mail: e.cieszko@pollub.pl 

Pokój: ox-238