Procedura rekrutacji

PROCEDURA REKRUTACJI

Krok 1
Zarejestruj się elektronicznie na stronie https://ehms.pollub.pl/rekrutacja

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów

Krok 2
Wydrukuj ankietę osobową, polecenie zapłaty, skierowanie na badania lekarskie (badania lekarskie obowiązują tylko Kandydatów na kierunek Edukacja techniczno-informatyczna i Inżynieria bezpieczeństwa) oraz studenci studiów stacjonarnych oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

Krok 3
Wpłać opłatę rekrutacyjną w wysokości 85zł (przelewem internetowym, na poczcie lub w banku).

Krok 4
Sprawdź czy zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na I rok studiów - logując się do systemu elektronicznej rekrutacji.

Krok 5
Rejestracja kandydatów na studia. Przynieś komplet wymaganych dokumentów oraz potwierdzenie opłat do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

  • opłata za legitymację
  • opłata za I semestr nauki, studia I i II stopnia niestacjonarne (zaoczne)

KONTAKT
ul. Nadbystrzycka 38
telefon: 81 53 84 517 (w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej -podczas przyjmowania dokumentów) lub 81 538 45 41
e-mail: rekrutacja.wpt{at}pollub.pl;

www.rekrutacja.wpt.pollub.pl


GODZINY PRZYJĘĆ 

  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Ox3
    piątek 7.02.2020 w godzinach 12-14
  • środa 19.02.2020 w godzinach 12-14
  • czwartek 20.02.2020 w godzinach 12-14
  • w sprawach pilnych prosimy kontaktować się z Dziekanatem Wydziału Podstaw Techniki
    pokój Ox6, tel. 81 538 45 41 lub 81 538 47 05